Theologe Berthilde van der Zwaag geeft MAANDAG 13 mei, aanvang 20.00 uur in de Abdij in Heeswijk een lezing. Zij vertelt vanuit haar eigen onderzoek over mensen die zeggen een Christus-verschijning te hebben ervaren.

Wat is het dat mensen dan meemaken, als zij in deze tijd een verschijning van Christus hebben waargenomen? In welke situatie staan deze mensen en wat betekent het daarna voor hun leven? Ook komt de vraag naar voren hoe wij dit kunnen begrijpen in deze huidige wereld, waarin wij denken voor alles een verklaring en bewijzen te hebben?

 "/>
‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op:

Theologe Berthilde van der Zwaag geeft MAANDAG 13 mei, aanvang 20.00 uur in de Abdij in Heeswijk een lezing. Zij vertelt vanuit haar eigen onderzoek over mensen die zeggen een Christus-verschijning te hebben ervaren.

Wat is het dat mensen dan meemaken, als zij in deze tijd een verschijning van Christus hebben waargenomen? In welke situatie staan deze mensen en wat betekent het daarna voor hun leven? Ook komt de vraag naar voren hoe wij dit kunnen begrijpen in deze huidige wereld, waarin wij denken voor alles een verklaring en bewijzen te hebben?

 

Wat gebeurt er dan ….?

Ook in deze tijd zijn er mensen die de ervaring hebben dat Christus aan hen verschenen is zoals dat in het Nieuwe Testament en in de geloofstraditie beschreven staat. Dat kan een zichtbare verschijning zijn, een stem die wordt gehoord, of een aanraking die wordt gevoeld. Een ervaring van soms maar enkele seconden die echter een ongelofelijke uitwerking heeft.

Er wordt door de mensen die dit ervaren niet vaak over gesproken. Sommigen zwijgen juist over deze geloofservaring omdat zij bang zijn voor de reacties, anderen omdat ze het moeilijk vinden om deze kostbare ervaring prijs te geven. De ervaring betekent echter veel voor hen en heeft een grote invloed  op het verdere leven.

Vertel mij wat…!

Berthilde van der Zwaag heeft hier onderzoek naar gedaan voor haar afstuderen aan de theologische faculteit van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het onderzoek betreft de achtergrond van de ervaring, wat er op dat moment aan de hand is in het leven van mensen die het meemaken, hoe de  verschijning er uit ziet en wat het voor hen betekent.

Vervolgens  kijkt ze naar de redelijkheid van de ervaring. Is dat louter een geloofsuitspraak of kan het worden onderbouwd met argumenten vanuit het redelijk denken? Daarbij is de vraag aan de orde of deze ervaringen echt een contact met een andere werkelijkheid zijn geweest of dat dit de persoonlijke interpretatie is van de mensen die deze indrukwekkende ervaring gehad hebben. Mensen zijn immers gebonden aan de beperkingen van het menszijn en het leven op deze wereld. Kan er dan een ontmoeting zijn met de geheel andere goddelijke werkelijkheid die ons overstijgt, zoals de betrokken mensen beweren?

De avond begint om 20.00 uur in de Abdij van Berne in Heeswijk. De entree bedraagt € 10,=  inclusief koffie/thee in de pauze. Kaarten verkrijgbaar via : berne-anders@abdijvanberne.nl

Berthilde van der Zwaag

Berthilde van der Zwaag is als geestelijk verzorger werkzaam in Maxima Medisch Centrum in Eindhoven en Veldhoven. Zij schrijft boeken en gedichten. Tevens geeft zij meditatietrainingen.   In haar geloofsbeleving zijn God en mens elkaar zeer nabij. Vanuit die verwevenheid kan God volgens Berthilde ervaarbaar zijn. Zij is ook zelf losgekomen van een geloof waarin dogma’s en regels belangrijk zijn en heeft haar eigen weg gezocht, vanuit haar hart.