‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op:

Biddend leven

in de ruimte van de psalmen

seizoen 2019 – 2020

Gaan beseffen in wie wij leven, bewegen en zijn is een levensreis.

De psalmen kunnen hierbij onze gids zijn, zij openen de ruimte waarin wij ons bewegen.

 

De jaarcursus Biddend leven – in de ruimte van de psalmen maakt ons vertrouwd met de zeggingskracht van de psalmen.

In iedere bijeenkomst wordt één psalm uitgelegd en gevierd, wordt ingegaan op de spiritualiteit van het bidden van psalmen, en is er ruimte voor persoonlijke bezinning.

Richtinggevend is de vraag: opent zich hier voor mij een perspectief op biddend leven.

 

Programma

16.00-16.55 uur              uitleg van de psalm

16.55-17.05 uur              pauze

 

17.05-17.50 uur               liturgische spiritualiteit van de getijden

17.50-18.20 uur              pauze: gelegenheid brood te eten

 

18.20-18.45 uur              psalmviering

18.45-19.30 uur              bezinning

 

Met medewerking van

Uitleg van de psalm           Laetitia Aarnink, Anne-Marie Bos, Marieke Meiring, Paul Reehuis, Leon Teubner e.a.

Liturgische spiritualiteit   Ad de Keyzer en Kees Waaijman

Bezinning                                 Marieke Rijpkema e.a.

 

Data

27 september, 18 oktober, 15 november, 13 december 2019

10 januari, 31 januari, 28 februari, 27 maart, 17 april en 1 mei 2020

 

Psalmen

Aan bod komen respectievelijk de psalmen: 13, 27, 45, 49, 70, 81, 96, 114, 122, 139

 

Kosten

De cursus kost € 260,- per jaar.

Indien de kosten bezwaarlijk zijn, is overleg mogelijk.

 

Aanmelding

  • bij voorkeur per e-mail (zie adresgegevens hieronder) én
  • door overmaking van het inschrijfgeld op rekening: NL56 INGB 0000 819729
  • bij voorkeur voor 1 augustus, uiterlijk voor 1 september 2019

Er zullen maximaal 50 mensen kunnen deelnemen aan de cursus Biddend leven – in de ruimte van de psalmen. Deelname op volgorde van aanmelding.

 

Adresgegevens

Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, 6512 CJ Nijmegen

t: 024-3602421 / e: titusbrandsma@karmel.nl / i: www.titusbrandsmamemorial.nl