"/>
‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op:

 

God in het gebroken midden: de profetische opdracht van de publieke theologie

Hendrik Kraemerlezing 2019 met rev. Anderson Jeremiah

 

Rev. Anderson Jeremiah zal op woensdag 12 juni 2019 de Hendrik Kraemerlezing 2019 verzorgen. Zijn (engelstalige) rede getiteld ‘God in het gebroken midden’ zal ingaan op de profetische opdracht die de publieke theologie volgens hem heeft.

“In een gemeenschap waar diepe sociale, politieke en culturele ontevredenheid heerst, is het noodzakelijk dat kerken een creatieve, nieuwe en zelfbewuste manier vinden om Christus’ liefde en mededogen te belichamen. Publieke theologie moet in het publieke domein vanuit geloof zoeken naar begrip en vanuit wijsheid naar onderscheidingsvermogen. Ook moet ze aandacht hebben voor de nood, hoop en verwachtingen van iedereen.”

 

Anderson Jeremiah
Anderson H. M. Jeremiah is docent World Christianity and Religious Studiesaan de faculteit voor politieke, filosofische en religieuze studies van Lancester University in Lancashire, Engeland. In zijn onderzoek en publicaties beschrijft hij de actuele verschijningsvormen van het wereldchristendom en hoe dit wereldchristendom zich in theologisch en missiologisch opzicht verhoudt tot andere geloofsgemeenschappen.

Over de Hendrik Kraemerlezing
De Nederlander Hendrik Kraemer (1888 – 1965) was naast taalwetenschapper ook godsdienstwetenschapper, zendeling en missioloog. Hij vond het belangrijk dat kerken en kerkleden hun missionaire roeping serieus namen. Het was dan ook mede door hem, dat in de kerkorde van 1951 van de Nederlandse Hervormde Kerk de missionaire rol van de kerk nadrukkelijk werd vastgelegd.

Ter nagedachtenis aan deze man, vindt jaarlijks aan de PThU de Hendrik Kraemerlezing plaats. In de lezing wordt stilgestaan bij de actuele ontwikkelingen en inzichten van de missiologie. Daarnaast gaat de lezing in op vraag hoe je kunt samenleven in een land met verschillen in religie en cultuur. De lezing heeft als doel inzichten te bieden in hedendaagse discussies over zending en zendingstheologie, missionaire betrokkenheid te genereren onder christenen en dialoog te stimuleren in verschillende sectoren van de samenleving.

Praktische informatie
Datum: woensdag 12 juni 2019
Tijd: 14.00 – 16.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur. Na afloop van de lezing is er een hapje en een drankje.
Locatie: PThU-zaal, PThU, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
De voertaal tijdens de lezing is Engels. Als u de lezing wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden via https://www.pthu.nl/actueel/agenda/