Gregoriaanse concerten
16 juni 2019 Cenakelkerk Nijmegen
Op zondag 16 juni 2019 biedt de Nijmeegse schola cantorum Karolus Magnus om 15.00 uur en om 16.30 uur in de Cenakelkerk (Heilig Land Stichting) een tweetal korte concerten aan. Het programma is samengesteld uit gezangen over de Heilige Drie-eenheid en over Sacramentsdag.  De gregoriaanse zang is een kwetsbaar cultuurgoed geworden. Cenakelkerk en Karolus Magnus delen met elkaar de zorg voor het behoud van erfgoed. Met een tiental andere kerken maakt de Cenakelkerk deel uit van ‘Het Grootste Museum van Nederland’. Dat project is erop gericht het culturele erfgoed van kerken meer onder de aandacht te brengen. Na het concert is er daarom een korte rondleiding door pastor H. Rikhof, waarbij zal worden stilgestaan bij kunstwerken in de Cenakelkerk  die door de schola werden bezongen. Karolus Magnus ontfermt zich over het culturele erfgoed van het gregoriaans . Onder leiding van dirigent Stan Hollaardt wordt er naar gestreefd het gregoriaans ten gehore te brengen zoals het de componisten van weleer vermoedelijk voor ogen heeft gestaan. De schola wil op zondag 16 juni bezoekers van de Cenakelkerk de schoonheid en rijkdom van gregoriaanse gezangen laten ervaren. De schola wil zich ook graag verjongen. Het zou prettig zijn als er zich onder de belangstellenden ook mensen bevinden  die graag zelf gregoriaans zouden willen zingen. Zij kunnen ter plekke contact opnemen. Concert en rondleiding zijn gratis. Vrije gift na afloop. Nadere inlichtingen via mail of telefoon bij Jos Verhagen, secretaris van de schola  Mail:    jjlmverhagen@gmail.com        Tel:  06 51248009
"/>
‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op:
Gregoriaanse concerten
16 juni 2019 Cenakelkerk Nijmegen

Op zondag 16 juni 2019 biedt de Nijmeegse schola cantorum Karolus Magnus om 15.00 uur en om 16.30 uur in de Cenakelkerk (Heilig Land Stichting) een tweetal korte concerten aan. Het programma is samengesteld uit gezangen over de Heilige Drie-eenheid en over Sacramentsdag. 

De gregoriaanse zang is een kwetsbaar cultuurgoed geworden. Cenakelkerk en Karolus Magnus delen met elkaar de zorg voor het behoud van erfgoed.

Met een tiental andere kerken maakt de Cenakelkerk deel uit van ‘Het Grootste Museum van Nederland’. Dat project is erop gericht het culturele erfgoed van kerken meer onder de aandacht te brengen. Na het concert is er daarom een korte rondleiding door pastor H. Rikhof, waarbij zal worden stilgestaan bij kunstwerken in de Cenakelkerk  die door de schola werden bezongen.

Karolus Magnus ontfermt zich over het culturele erfgoed van het gregoriaans . Onder leiding van dirigent Stan Hollaardt wordt er naar gestreefd het gregoriaans ten gehore te brengen zoals het de componisten van weleer vermoedelijk voor ogen heeft gestaan. De schola wil op zondag 16 juni bezoekers van de Cenakelkerk de schoonheid en rijkdom van gregoriaanse gezangen laten ervaren.

De schola wil zich ook graag verjongen. Het zou prettig zijn als er zich onder de belangstellenden ook mensen bevinden  die graag zelf gregoriaans zouden willen zingen. Zij kunnen ter plekke contact opnemen.

Concert en rondleiding zijn gratis. Vrije gift na afloop.

Nadere inlichtingen via mail of telefoon bij Jos Verhagen, secretaris van de schola 

Mail:    jjlmverhagen@gmail.com        Tel:  06 51248009