‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op:

De dagboeken van aartsbisschop Petrus Codde en zijn metgezellen Jacob Krijs en
Benedict de Waal over hun reis naar en hun verblijf in Rome tussen 1700-1703.

Reacties op het boek door:

Prof. Dr. Mirjam de Baar
Hoogleraar Cultuurgeschiedenis van het christendom in de vroegmoderne tijd, Universiteit Leiden
Dr. Joep van Gennip, Universiteit Tilburg
Postdoctoraal onderzoeker en docent, Universiteit van Tilburg
Dr. Lydia Janssen
Postdoctoraal onderzoeker FWO-Vlaanderen/KU Leuven

Muzikaal intermezzo

Respons door Dr. Dick Schoon
Bisschop van Haarlem; toegevoegd onderzoeker Oud-Katholiek Seminarie
Discussie met de zaal
Afsluitende receptie

Uitgeverij Verloren is met een boekentafel aanwezig – ook Een aartsbisschop
aangeklaagd in Rome is verkrijgbaar

Over het boek

Aartsbisschop Petrus Codde was vanaf 1689 de leider van de katholieken in de Republiek. Meer nog
dan zijn voorgangers kreeg hij met tegenwerking te maken. Beschuldigingen van jansenisme leidden ertoe, dat hij zijn
beleid bij paus Clemens XI moest gaan verdedigen. Coddes verblijf in Rome duurde bijna drie jaar. Dankzij de dagboeken
van hemzelf en van twee reisgenoten, nu integraal uit het Latijn vertaald en toegelicht, krijgen we inzicht in dit proces.
De afloop was dramatisch: in 1702 werd Codde geschorst en in 1704 definitief afgezet. Deze maatregelen leidden in de
Republiek tot protest en uiteindelijk tot twee gescheiden katholieke kerkgenootschappen.
Datum/tijd: 18 mei 2019, 14.00-16.00 – Locatie: Oud-Katholieke Kerk Amsterdam, Ruysdaelstraat 39,
Amsterdam. Toegang vrij; aanmelding nodig: per e-mail aan mw. Marina van der Waag
(secretarismarinawaag@gmail.com)