‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op:

OP ZOEK NAAR DE ZIELENVONK 

De levensleer van Meister Eckhart is populair. Waarom? Misschien omdat deze middeleeuwse dominicaan op onorthodoxe wijze in al zijn preken zijn toehoorders aanmoedigde om aanklevende kleinigheden achter zich te laten. Wij, mensen, moeten ons als het ware van onszelf verlossen, opnieuw een god-doorlaatbaar punt worden, om dan vervolgens vanuit een vonkende inspiratie ‘zonder waarom’ in deze wereld te staan en het goede te doen.
De hele nalatenschap van Eckhart lijkt één pleidooi tegen de ik-gerichte mens: daar waar ons ‘ik’ zich bevindt, daar zijn we ver van God verwijderd. Daar waar ons ‘ik’ is, is het uitzicht beperkt

Dr. Ria van den Brandt is filosoof en als onderzoeker en opleidingssupervisor verbonden aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit. Zij schreef een proefschrift over godsontvankelijkheid bij Meister Eckhart (1993). Meer recente publicaties hebben betrekking op de wijsheid van Joodse getuigen van de Tweede Wereldoorlog, zoals: Vrouwen van woorden (2014), Steeds een ander uitzicht (2015) en Veel mooie woorden: Etty Hillesum en haar boekje Levenskunst (met Peter Nissen, 2017).

De Eckhartlezing wordt georganiseerd door het Albertinumgenootschap in samenwerking met  de Effata-parochiegemeenschap Nijmegen.

 

Algemene informatie

– De lezing wordt op donderdag 16 mei 2019 gehouden in de zijkapel van de Dominicuskerk te Nijmegen, uitsluitend bereikbaar via de hoofdingang aan het kerkplein, Prof. Molkenboerstraat 5.
– De lezing begint om 19.30 uur; na een koffiepauze rond 20.30 uur is er tot 21.30 uur gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken.

– De entree bedraagt 10 euro.

– Uw vriendenbijdrage stellen we op prijs op bankrekening NL44 INGB 0000 1456 01 t.n.v. Albertinumgenootschap Nijmegen (ANBI).

 

Albertinumgenootschap

Voorzitter: Dr. Paul Juffermans

Website: www.albertinumgenootschap.nl

Mail: info@albertinumgenootschap.nl

 

Folders en informatie
Fons Fisscher, Kloosterstraat 1A,
6581 XW  Malden, 024-3581963
e-mail: a.fisscher@xs4all.nlAns Metz, Jan Brinkhoffplantsoen 33,
6543 KA  Nijmegen, 024-3228285
e-mail: AHMMetz1941@kpnmail.nl