‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op:

We gaan in debat over de vraag of wij die Jezus Christus willen volgen voldoen aan zijn oproep: “Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op”. In een aantal landen staan orthodoxe christenen op zijn minst open voor angst voor de vreemdeling. Intussen zijn er ook groeperingen in Nederland die bepleiten dat onze westerse wereld slechts bestemd is voor de Joods-christelijke beschaving. Is dat waar? En horen we kerken over deze kwestie stelling nemen?

De huidige tijd kent een grote opkomst van populistische en nationalistische stromingen. Het lijkt er op dat dit gedachtegoed een rijke voedingsbodem vindt onder christelijk conservatieve kringen in alle kerken. In zeer katholieke landen als Polen, Hongarije, en in andere Europese landen wordt immigratie van hulpzoekende niet-westerse mensen tegen-
gewerkt. Ook in het overwegend protestantse Denemarken is wantrouwen jegens de vreemdeling een politiek issue.

Maar het probleem is niet beperkt tot Europa alleen: Steve Bannon, een “volijverig” katholiek en voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur, dezelfde die de president adviseerde om Mexicaanse vluchtelingenkinderen te scheiden van hun moeders, polemiseert al jaren tegen bisschoppen en kerken die belang hechten aan sociale aspecten en mensenrechten en is
sinds kort ook in Europa actief. Vanuit de Biblebelt in de VS wordt president Trump terdege gesteund om zijn anti-immigratiepolitiek Mariënburg stelt de vraag hoe dit alles in verhouding staat tot de boodschap die Jezus ons heeft gebracht: een boodschap immers van naastenliefde. “Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op” (Mt.25,43).

In de genoemde landen spelen kerken nog steeds een grote rol in het dagelijks leven en zijn zij nog steeds in staat de politiek te beïnvloeden. In andere landen is de rol van de kerken in de maatschappij kleiner geworden, maar ook hier zijn zij nog steeds de aangewezen boodschapper van menslievendheid.

  • Spannen kerken zich voldoende in om – de christelijke boodschap indachtig – tegenwicht te geven aan opkomend nationalisme en daaruit voortkomende xenofobie?
  • Speelt het feit dat veel vluchtelingen meestal niet christelijk zijn (veelal moslim) een rol?
  • Hoe moet een “goede” Christen zich opstellen?

Aanmelden:
Kom naar Amsterdam op zaterdagmorgen 30 november, denk mee en laat uw mening horen!
Meldt u NU aan via deze link.

Meer info:
marienburgvereniging.nl
secretariaat@marienburgvereniging.nl

Wanneer: zaterdagmorgen 30 november 2019
Inloop vanaf: 10:00 uur, aanvang: 10.30 uur, tot 13.00 uur
Waar: Dominicuskerk, Spuistraat 12, Amsterdam
Eigen bijdrage: 10€
Sprekers:

  • Drs. Sophie in ’t Veld, Europarlementariër
  • Prof. Dr. Stefan Paas, theoloog des vaderlands 2018
  • Alle aanwezigen in een openbaar debat
  • Gespreksleider Henk Baars