Agenda

Agenda items (39)

Uitreiking nieuwe vertaling Vaticanum II

Vijftig jaar na Vaticanum II verschijnt een nieuwe en eigentijdse vertaling van alle conciliedocumenten. Op de bijeenkomst worden inleidingen op het document gegeven door wetenschappers en theologen, en wordt het eerste exemplaar uitgereikt aan de bisschop van Den Bosch, Mgr. dr. G. de Korte.
Meer informatie

Advanced European Bioethics-cursus: ‘Suffering, Death and Palliative Care’

Van 24 tot 27 maart 2020 wordt de 22e editie van de Advanced European Bioethics-cursus ‘Suffering, Death and Palliative Care’ georganiseerd door sectie Ethiek van de Gezondheidszorg van de afdeling IQ Healthcare, Radboudumc Nijmegen.
Meer informatie

Conferentie. De missionaire parochie: 'Als God renoveert'

Op 24 en 25 maart 2020 wordt de landelijke conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ gehouden in Oudenbosch. Hiervoor komt de Canadese priester James Mallon, auteur van het boek ‘Als God renoveert’, voor het eerst naar Nederland.
Meer informatie

Passiespelen Tegelen 2020

Van 10 mei t/m 13 september 2020 in openluchttheater De Doolhof: de 21ste editie van de Passiespelen Tegelen. Ruim veertigduizend bezoekers uit binnen- en buitenland komen iedere keer weer af op dit unieke, meeslepende theaterspektakel over het lijden van Jezus.
Meer informatie

Menno Simons-lezing door Joris Luyendijk

Journalist en antropoloog Joris Luyendijk verzorgt de achtste editie van de Menno Simons-lezing. Luyendijk werd bekend door zijn werk als Midden-Oosten-correspondent. In de lezing, die plaatsvindt op zaterdag 7 december in Leeuwarden, zal hij ingaan op het thema ‘omgaan met verschil’.
Meer informatie

Preek van de Leek door minister Sigrid Kaag

Minister Sigrid Kaag van Internationale handel en Ontwikkelingssamenwerking houdt op zondag 01-12 de Preek van de Leek in de Singelkerk, Amsterdam. Zij is na o.a. burgemeester Femke Halsema de vierde leek die dit najaar de preekstoel beklimt.
Meer informatie

Christendom en xenofobie - Naaste of vreemde?

In debat over de vraag of wij die Jezus Christus willen volgen voldoen aan zijn oproep: "Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op". Hoe verhouden kerken zich tot de vreemdelingendiscussie?
Meer informatie

Etty Hillesum-lezing

Om Etty Hillesum te herdenken en aandacht te geven aan haar waardevolle nalatenschap organiseert het Etty Hillesum Onderzoekscentrum jaarlijks een lezing rond haar sterfdag. Dit jaar: Ronny Naftaniel over ‘Het eeuwig antisemitisme en het Joodse antwoord daarop'.
Meer informatie

Nationaal Religiedebat over Polarisatie

Op dinsdag 26 november vindt het Nationale Religiedebat plaats met als titel: God, wij en zij. Thema: polarisatie.
Meer informatie

Lezing René ten Bosch over het uitsterven van de mens

Op zondag 17 november houdt René ten Bos (de vorige Denker des Vaderlands) een lezing in de Vluchtheuvelkerk in Zetten, aanvang 10.00 uur. Het onderwerp is: het naderende einde der tijden.
Meer informatie

Symposium: 'Out of the Blue'

De laatste jaren is er in veel westerse kerken sprake van een groeiende aandacht voor de rol van de heilige Geest in de liturgie. Op het symposium zullen we ons verdiepen in hiermee samenhangende vragen.
Meer informatie

Albertinumlezingen: De vele gezichten van het kwaad

Het Albertinumgenootschap wil zich bezinnen op - en in gesprek gaan met - nieuwe stromingen in maatschappij, wetenschap en religie, zelf staande in de christelijke traditie. Zij doen dat door jaarlijks drie cycli van vier lezingen te organiseren. Deze cyclus: de vele gezichten van het kwaad.
Meer informatie

Femke Halsema geeft 'Preek van de Leek'

Niemand minder dan burgemeester Femke Halsema bestijgt dit jaar als eerste de kansel van de Doopsgezinde Kerk aan het Singel voor de nieuwe serie van de 'Preek van de Leek'.
Meer informatie

Symposium over de toekomst van spiritualiteit

Op zaterdag 09 november organiseert Tijdschrift voor Geestelijk Leven een symposium over de toekomst van spiritualiteit met als titel ‘Waar draait het om?’ Met het symposium wil het tijdschrift stilstaan bij zijn 75-jarig jubileum.
Meer informatie

Symposium: Robotica & Vrije Wil

Onze afhankelijkheid van robotica en AI neemt toe. Werk wordt uitbesteed. Zoekmachines en algoritmes kleuren onze voorkeuren in. Hebben we nog werkelijk iets te kiezen? Verdwijnen menselijkheid en vrije wil? Of zijn de deuren geopend naar een leven dat we optimaal kunnen realiseren?
Meer informatie

Mini-Symposium: 'Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Het CV van de GV'

Ter gelegenheid van het afscheid van theoloog Martin Walton heeft de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) samen met Stichting Deo Volente een mini-symposium georganiseerd met als thema 'Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Het CV van de GV.'
Meer informatie

Debat: Grieks en Hebreeuws, noodzaak of ballast?

Debatmiddag over de vraag of predikanten de brontalen van de Bijbel moeten kennen
Meer informatie

Debat over euthanasie en dementie namens de Linker Wang

Wie bepaalt straks of je sterven mag? Debat over euthanasie en dementie namens de Linker Wang.
Meer informatie

Compassiedag 2019

Op 2 november 2019 wordt in Nijmegen de eerste Compassiedag gevierd.
Meer informatie

Protestantse Lezing 2019 door Pieter-Jaap Aalbersberg

De protestantse lezing is een maatschappelijk actueel statement vanuit de protestantse traditie. De lezing wordt jaarlijks gehouden op 31 oktober (Hervormingsdag). Dit jaar wordt de lezing gehouden door Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Aalbersberg (1959).
Meer informatie

Grunneger Dainst

Het thema van de 13e editie van Grunniger Dainst is ‘Leufstoe t’ (Geloof jij het?). Centraal staat het verhaal van de genezing van de verlamde. Jezus zegt: ‘Sta op en loop’. Het gaat over keuzen maken, opstaan, het verschil tussen zeggen en doen en kijken of meedoen.
Meer informatie

Radboud Reflects: 'De mens, met uitsterven bedreigd'

We sterven uit en het lijkt ons niks te kunnen schelen. Kom luisteren hoe de mens zijn eigen voortbestaan bedreigt en waarom we ons weinig aantrekken van alle alarmerende berichten.
Meer informatie

Publieksdag Titus Brandsma

De Stichting Vrienden van Titus Brandsma organiseert op 19 oktober 2019 een publieksdag: 'Titus Brandsma, journalist in dienst van waarheid'. Op deze dag zullen vanuit verschillende kanten de vragen en dilemma’s van de journalistiek belicht worden.
Meer informatie

Bezinningsjaar Franciscaanse Beweging

De Franciscaanse Beweging biedt onder de naam ‘Lieverlede’ een bezinningsjaar van zes weekenden voor mensen die een pas op de plaats willen maken om hun levensweg tot nu toe te overzien. De eerstvolgende cyclus van vijf weekenden start in oktober 2019 en eindigt in april 2020.
Meer informatie

Orgelsymposium 'De wereld in'

In het kader van de Groningen Orgelzomer en als prelude op het jaarlijkse Schnitgerfestival wordt op 15 oktober 2019 in de Martinikerk in Groningen een bijzonder orgelsymposium gehouden, getiteld ‘De Wereld In’. Centraal in dit symposium staat de vraag hoe je het orgel als eeuwenoud instrument een w
Meer informatie

Workshop: 'Een zinvolle zondagmiddag'

Een boeiende en interactieve workshop met Volkskrantjournalist Fokke Obbema over zijn interviewserie ‘De zin van het leven’.
Meer informatie

Albertinumlezingen

Het Albertinumgenootschap wil zich bezinnen op - en in gesprek gaan met - nieuwe stromingen in maatschappij, wetenschap en religie, zelf staande in de christelijke traditie. Zij doen dat door jaarlijks drie cycli van vier lezingen te organiseren. Deze cyclus: het gebroken midden in de samenleving.
Meer informatie

Open Studiedag rondom Eugen Drewermann

Open studiedag rondom Eugen Drewermann en zijn nieuwe boek 'Das Geheimnis des Jesus von Nazareth', voor jongeren en allen die geïnteresseerd zijn in een eigentijdse benadering van Jezus.
Meer informatie

Jaarcursus: biddend leven

De jaarcursus Biddend leven - in de ruimte van de psalmen maakt ons vertrouwd met de zeggingskracht van de psalmen. Richtinggevend is de vraag: opent zich hier voor mij een perspectief op biddend leven.
Meer informatie

Opening Cursusseizoen 2019-2020 Fries leerhuis Olterterperkring

Op zondagmiddag 29 september a.s. opent Fries leerhuis Olterterperkring het nieuwe crususseizoen met de theatervoorstelling 'Goh!?' door Roeland Busschers, Dick van Veen en de klezmergroep 'Mesjogge'.
Meer informatie

Mini-Symposium: Zin? Toekomst van geestelijke zorg onder studenten

Mini-symposium over studentenpastoraat in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. Boekpresentatie door ds. Edith Plantier, die ‘De onvolbrachte taak van het Studentenpastoraat in Amsterdam’ schreef.
Meer informatie

Lezing: 'Making Sense of Thought' door filosoof Markus Gabriel

Hoe krijgen we weer controle over ons denken in dit digitale tijdperk? Volgens de Duitse filosoof Markus Gabriel is ons denken een zintuig, net als zien, horen en voelen.
Meer informatie

Lezing: 'Wat zong Bonifatius? Muziek in de vroege middeleeuwen'

“Wat zong Bonifatius? Muziek in de vroege middeleeuwen”. Dat is het onderwerp van de vrij toegankelijke Bonifatiuslezing die prof. dr. Anton Vernooij geeft. Van 16.00 tot 17.00 uur in de Grote Kerk, Markt 22 te Wijk bij Duurstede, tijdens het festival Kleurrijk Uit in Wijk.
Meer informatie

Workshop: "Gregoriaans zingen als Bonifatius"

Workshop “Gregoriaans zingen als Bonifatius”, onder leiding van de inspirerende koordirigent Ronald de Haan. Valt op de Open Monumentendag.
Meer informatie

Conferentie over Herman Bavinck

De theoloog Herman Bavinck (1854-1921) verwierf internationale faam voor zijn Gereformeerde Dogmatiek, die hij tussen 1895 en 1901 in Kampen schreef. Op de conferentie zullen vooraanstaande wetenschappers hun licht laten schijnen over een nieuw verschenen ethisch manuscript.
Meer informatie

Bijbelse vrouwen en de levensboom

Verhalen over Bijbelse vrouwen komen tot leven als archetypen van de psyche. Elk verhaal resoneert met een van de tien sefirot van de levensboom. Verhalen over bijbelse vrouwen geven betekenis aan persoonlijke ervaringen en verdiepen het inzicht in het transpersoonlijke aspect van het leven.
Meer informatie

Chassidische verhalen

Vier keer staat een chassidisch verhaal centraal. Na het verhaal wordt ieders inbreng geduid met behulp van de wijsheid van de kabbala, opgeslagen in de figuur van de levensboom. De essentie wordt verdiept door bijpassende meditatie.
Meer informatie

Franciscaanse Stille Retraite

Heb je behoefte aan een periode van bezinning? Vind je het prettig om daarbij feedback te krijgen? Wil je dat doen in de context van het kloosterleven? Voel je je aangesproken door de spiritualiteit van Franciscus en Clara? Misschien is één van onze retraiteweken dan iets voor jou.
Meer informatie

Musica Sacra: Bidden & Smeken

Dit jaar staat de 37e editie van Musica Sacra Maastricht in het teken van Bidden & Smeken. Dit thema keert terug in de vele programma’s van het vierdaagse kunstenfestival, dat van donderdag 19 t/m zondag 22 september plaatsvindt op unieke locaties in de historische binnenstad van Maastricht.
Meer informatie