Agenda

Agenda items (87)

Albertinumlezingen: De vele gezichten van het kwaad

Het Albertinumgenootschap wil zich bezinnen op - en in gesprek gaan met - nieuwe stromingen in maatschappij, wetenschap en religie, zelf staande in de christelijke traditie. Zij doen dat door jaarlijks drie cycli van vier lezingen te organiseren. Deze cyclus: de vele gezichten van het kwaad.
Meer informatie

Symposium: 'Out of the Blue'

De laatste jaren is er in veel westerse kerken sprake van een groeiende aandacht voor de rol van de heilige Geest in de liturgie. Op het symposium zullen we ons verdiepen in hiermee samenhangende vragen.
Meer informatie

Lezing René ten Bosch over het uitsterven van de mens

Op zondag 17 november houdt René ten Bos (de vorige Denker des Vaderlands) een lezing in de Vluchtheuvelkerk in Zetten, aanvang 10.00 uur. Het onderwerp is: het naderende einde der tijden.
Meer informatie

Nationaal Religiedebat over Polarisatie

Op dinsdag 26 november vindt het Nationale Religiedebat plaats met als titel: God, wij en zij. Thema: polarisatie.
Meer informatie

Etty Hillesum-lezing

Om Etty Hillesum te herdenken en aandacht te geven aan haar waardevolle nalatenschap organiseert het Etty Hillesum Onderzoekscentrum jaarlijks een lezing rond haar sterfdag. Dit jaar: Ronny Naftaniel over ‘Het eeuwig antisemitisme en het Joodse antwoord daarop'.
Meer informatie

Christendom en xenofobie - Naaste of vreemde?

In debat over de vraag of wij die Jezus Christus willen volgen voldoen aan zijn oproep: "Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op". Hoe verhouden kerken zich tot de vreemdelingendiscussie?
Meer informatie

Preek van de Leek door minister Sigrid Kaag

Minister Sigrid Kaag van Internationale handel en Ontwikkelingssamenwerking houdt op zondag 01-12 de Preek van de Leek in de Singelkerk, Amsterdam. Zij is na o.a. burgemeester Femke Halsema de vierde leek die dit najaar de preekstoel beklimt.
Meer informatie

Menno Simons-lezing door Joris Luyendijk

Journalist en antropoloog Joris Luyendijk verzorgt de achtste editie van de Menno Simons-lezing. Luyendijk werd bekend door zijn werk als Midden-Oosten-correspondent. In de lezing, die plaatsvindt op zaterdag 7 december in Leeuwarden, zal hij ingaan op het thema ‘omgaan met verschil’.
Meer informatie

Advanced European Bioethics-cursus: ‘Suffering, Death and Palliative Care’

Van 24 tot 27 maart 2020 wordt de 22e editie van de Advanced European Bioethics-cursus ‘Suffering, Death and Palliative Care’ georganiseerd door sectie Ethiek van de Gezondheidszorg van de afdeling IQ Healthcare, Radboudumc Nijmegen.
Meer informatie

Conferentie. De missionaire parochie: 'Als God renoveert'

Op 24 en 25 maart 2020 wordt de landelijke conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ gehouden in Oudenbosch. Hiervoor komt de Canadese priester James Mallon, auteur van het boek ‘Als God renoveert’, voor het eerst naar Nederland.
Meer informatie

Passiespelen Tegelen 2020

Van 10 mei t/m 13 september 2020 in openluchttheater De Doolhof: de 21ste editie van de Passiespelen Tegelen. Ruim veertigduizend bezoekers uit binnen- en buitenland komen iedere keer weer af op dit unieke, meeslepende theaterspektakel over het lijden van Jezus.
Meer informatie

Femke Halsema geeft 'Preek van de Leek'

Niemand minder dan burgemeester Femke Halsema bestijgt dit jaar als eerste de kansel van de Doopsgezinde Kerk aan het Singel voor de nieuwe serie van de 'Preek van de Leek'.
Meer informatie

Symposium over de toekomst van spiritualiteit

Op zaterdag 09 november organiseert Tijdschrift voor Geestelijk Leven een symposium over de toekomst van spiritualiteit met als titel ‘Waar draait het om?’ Met het symposium wil het tijdschrift stilstaan bij zijn 75-jarig jubileum.
Meer informatie

Symposium: Robotica & Vrije Wil

Onze afhankelijkheid van robotica en AI neemt toe. Werk wordt uitbesteed. Zoekmachines en algoritmes kleuren onze voorkeuren in. Hebben we nog werkelijk iets te kiezen? Verdwijnen menselijkheid en vrije wil? Of zijn de deuren geopend naar een leven dat we optimaal kunnen realiseren?
Meer informatie

Mini-Symposium: 'Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Het CV van de GV'

Ter gelegenheid van het afscheid van theoloog Martin Walton heeft de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) samen met Stichting Deo Volente een mini-symposium georganiseerd met als thema 'Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Het CV van de GV.'
Meer informatie

Debat: Grieks en Hebreeuws, noodzaak of ballast?

Debatmiddag over de vraag of predikanten de brontalen van de Bijbel moeten kennen
Meer informatie

Debat over euthanasie en dementie namens de Linker Wang

Wie bepaalt straks of je sterven mag? Debat over euthanasie en dementie namens de Linker Wang.
Meer informatie

Compassiedag 2019

Op 2 november 2019 wordt in Nijmegen de eerste Compassiedag gevierd.
Meer informatie

Protestantse Lezing 2019 door Pieter-Jaap Aalbersberg

De protestantse lezing is een maatschappelijk actueel statement vanuit de protestantse traditie. De lezing wordt jaarlijks gehouden op 31 oktober (Hervormingsdag). Dit jaar wordt de lezing gehouden door Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Aalbersberg (1959).
Meer informatie

Grunneger Dainst

Het thema van de 13e editie van Grunniger Dainst is ‘Leufstoe t’ (Geloof jij het?). Centraal staat het verhaal van de genezing van de verlamde. Jezus zegt: ‘Sta op en loop’. Het gaat over keuzen maken, opstaan, het verschil tussen zeggen en doen en kijken of meedoen.
Meer informatie

Radboud Reflects: 'De mens, met uitsterven bedreigd'

We sterven uit en het lijkt ons niks te kunnen schelen. Kom luisteren hoe de mens zijn eigen voortbestaan bedreigt en waarom we ons weinig aantrekken van alle alarmerende berichten.
Meer informatie

Publieksdag Titus Brandsma

De Stichting Vrienden van Titus Brandsma organiseert op 19 oktober 2019 een publieksdag: 'Titus Brandsma, journalist in dienst van waarheid'. Op deze dag zullen vanuit verschillende kanten de vragen en dilemma’s van de journalistiek belicht worden.
Meer informatie

Bezinningsjaar Franciscaanse Beweging

De Franciscaanse Beweging biedt onder de naam ‘Lieverlede’ een bezinningsjaar van zes weekenden voor mensen die een pas op de plaats willen maken om hun levensweg tot nu toe te overzien. De eerstvolgende cyclus van vijf weekenden start in oktober 2019 en eindigt in april 2020.
Meer informatie

Orgelsymposium 'De wereld in'

In het kader van de Groningen Orgelzomer en als prelude op het jaarlijkse Schnitgerfestival wordt op 15 oktober 2019 in de Martinikerk in Groningen een bijzonder orgelsymposium gehouden, getiteld ‘De Wereld In’. Centraal in dit symposium staat de vraag hoe je het orgel als eeuwenoud instrument een w
Meer informatie

Workshop: 'Een zinvolle zondagmiddag'

Een boeiende en interactieve workshop met Volkskrantjournalist Fokke Obbema over zijn interviewserie ‘De zin van het leven’.
Meer informatie

Albertinumlezingen

Het Albertinumgenootschap wil zich bezinnen op - en in gesprek gaan met - nieuwe stromingen in maatschappij, wetenschap en religie, zelf staande in de christelijke traditie. Zij doen dat door jaarlijks drie cycli van vier lezingen te organiseren. Deze cyclus: het gebroken midden in de samenleving.
Meer informatie

Open Studiedag rondom Eugen Drewermann

Open studiedag rondom Eugen Drewermann en zijn nieuwe boek 'Das Geheimnis des Jesus von Nazareth', voor jongeren en allen die geïnteresseerd zijn in een eigentijdse benadering van Jezus.
Meer informatie

Jaarcursus: biddend leven

De jaarcursus Biddend leven - in de ruimte van de psalmen maakt ons vertrouwd met de zeggingskracht van de psalmen. Richtinggevend is de vraag: opent zich hier voor mij een perspectief op biddend leven.
Meer informatie

Opening Cursusseizoen 2019-2020 Fries leerhuis Olterterperkring

Op zondagmiddag 29 september a.s. opent Fries leerhuis Olterterperkring het nieuwe crususseizoen met de theatervoorstelling 'Goh!?' door Roeland Busschers, Dick van Veen en de klezmergroep 'Mesjogge'.
Meer informatie

Mini-Symposium: Zin? Toekomst van geestelijke zorg onder studenten

Mini-symposium over studentenpastoraat in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. Boekpresentatie door ds. Edith Plantier, die ‘De onvolbrachte taak van het Studentenpastoraat in Amsterdam’ schreef.
Meer informatie

Lezing: 'Making Sense of Thought' door filosoof Markus Gabriel

Hoe krijgen we weer controle over ons denken in dit digitale tijdperk? Volgens de Duitse filosoof Markus Gabriel is ons denken een zintuig, net als zien, horen en voelen.
Meer informatie

Lezing: 'Wat zong Bonifatius? Muziek in de vroege middeleeuwen'

“Wat zong Bonifatius? Muziek in de vroege middeleeuwen”. Dat is het onderwerp van de vrij toegankelijke Bonifatiuslezing die prof. dr. Anton Vernooij geeft. Van 16.00 tot 17.00 uur in de Grote Kerk, Markt 22 te Wijk bij Duurstede, tijdens het festival Kleurrijk Uit in Wijk.
Meer informatie

Workshop: "Gregoriaans zingen als Bonifatius"

Workshop “Gregoriaans zingen als Bonifatius”, onder leiding van de inspirerende koordirigent Ronald de Haan. Valt op de Open Monumentendag.
Meer informatie

Conferentie over Herman Bavinck

De theoloog Herman Bavinck (1854-1921) verwierf internationale faam voor zijn Gereformeerde Dogmatiek, die hij tussen 1895 en 1901 in Kampen schreef. Op de conferentie zullen vooraanstaande wetenschappers hun licht laten schijnen over een nieuw verschenen ethisch manuscript.
Meer informatie

Bijbelse vrouwen en de levensboom

Verhalen over Bijbelse vrouwen komen tot leven als archetypen van de psyche. Elk verhaal resoneert met een van de tien sefirot van de levensboom. Verhalen over bijbelse vrouwen geven betekenis aan persoonlijke ervaringen en verdiepen het inzicht in het transpersoonlijke aspect van het leven.
Meer informatie

Chassidische verhalen

Vier keer staat een chassidisch verhaal centraal. Na het verhaal wordt ieders inbreng geduid met behulp van de wijsheid van de kabbala, opgeslagen in de figuur van de levensboom. De essentie wordt verdiept door bijpassende meditatie.
Meer informatie

Franciscaanse Stille Retraite

Heb je behoefte aan een periode van bezinning? Vind je het prettig om daarbij feedback te krijgen? Wil je dat doen in de context van het kloosterleven? Voel je je aangesproken door de spiritualiteit van Franciscus en Clara? Misschien is één van onze retraiteweken dan iets voor jou.
Meer informatie

Musica Sacra: Bidden & Smeken

Dit jaar staat de 37e editie van Musica Sacra Maastricht in het teken van Bidden & Smeken. Dit thema keert terug in de vele programma’s van het vierdaagse kunstenfestival, dat van donderdag 19 t/m zondag 22 september plaatsvindt op unieke locaties in de historische binnenstad van Maastricht.
Meer informatie

Lezing Inez (Happinez) en Jos van Oord

Inez van Oord (oprichtster en eerste hoofdredacteur van Happinez) zal samen met haar broer theoloog Jos van Oord op zaterdag 7 september een lezing verzorgen bij het Han Fortmann Centrum in Nijmegen.
Meer informatie

Herdenking Srebrenica genocide

Op 11 juli 1995, na de val van de Bosnische stad Srebrenica, het zogenaamde ‘UN safe area’ onder de
bescherming van de Nederlandse VN-troepen, begon de massaslachting die minstens 8372 mensen het leven kostte.
Meer informatie

Mag Het Licht Aan Festival: Een reis door het brein van Sinan Can

Het Mag Het Licht Aan Festival is een reis door het brein van Sinan Can, winnaar van de Van Praagprijs. Beleef een verlichtende middag met filosofie, muziek, poëzie, soefisme – voor Sinan hetzelfde als humanisme - theater én natuurlijk fragmenten uit zijn documentaires.
Meer informatie

Lezing: Van de Herzlberg tot het graf van David

De ontwikkeling van Joodse en nationale gedenkplaatsen in de staat Israël van 1948 tot 1967. Wat bindt mensen aan de staat Israël? Hoe ontwikkel je gezamenlijke feestdagen en gedenkplaatsen voor een sterk pluriforme samenleving? Wat is de functie van herdenken in de Israëlische samenleving?
Meer informatie

Zomertentoonstelling Broederenkerk: Iconen uit de parochie

Deze zomer zijn er in de Broederenkerk 31 unieke iconen te bewonderen. Het is een bonte verzameling bijeengebracht door parochianen: zelfgeschilderd, gekocht op een verre reis of gevonden bij opa op zolder.
Meer informatie

Lezing: Zoroastische invloed op het Christendom

Op 29 juni zal de bekende Belgische filosofe Ann Van Sevenant de Geert Grote Lezing 2019 houden onder de titel: “Sporen van de Perzische Zarathoestra in het Westerse denken”.
Meer informatie

Lezing Hubert Timmermans: Creatio ex nihilo

Tijdens het Vierde Concilie van Lateranen (1215) werd de creatio ex nihilo-bewering als een dogma binnen de leer van de katholieke kerk opgenomen, maar het geloof in zo’n idee is geen vanzelfsprekendheid.
Meer informatie

Lezing Anna Rowlands: nationalisme, populisme en gele hesjes

Anna Rowlands is een bijzonder inspirerende wetenschapper uit Engeland, die werkt vanuit christelijk sociaal perspectief. Haar heldere visie op de uitdagingen waar Europa zich voor geplaatst ziet, zal zij met ons delen tijdens de Thomas More Lecture van dit jaar.

Meer informatie

Programma NPO2: De kast, de kerk & het koninkrijk

In De kast, de kerk & het koninkrijk maken drie generaties gelovige homoseksuelen de kijker deelgenoot van hun leven en geloof en worden maatschappelijke en religieuze mijlpalen belicht.
Meer informatie

Symposium: Dynamics in the international reception of the Reformation

Tijdens dit internationale symposium belichten zes onderzoekers de verschillende dynamieken van de vroege reformatie.
Meer informatie

Vrouwen en Migratie: verhalen door de eeuwen heen

Migratie, door de jaren heen treden vooral de verhalen van mannen op de voorgrond. Maar hoewel ze een minderheid vormen, zijn in de loop van eeuwen duizenden vrouwen op de vlucht geweest. Tijdens dit symposium staat de ervaring van vrouwelijk migranten centraal.
Meer informatie

Workshop: 'En wie ben ik volgens jullie?'

Zo hoogverheven als de theologie over Christus spreekt, zo verlegen stamelen en stotteren wij, moderne theologen over hem. We laten ons wegwijs maken in de wondere wereld van de (moderne) christologie door Laurens ten Kate en dr. Geurt Roffel.
Meer informatie

Kunstmatige intelligentie: Wie programmeert, regeert

Bijeenkomst over kunstmatige intelligentie (AI). De inzet van AI brengt een heleboel met zich mee. Het verandert onze manier van leven, het verandert hoe we denken en hoe we beslissingen nemen. En het heeft gevolgen die we niet kunnen overzien.
Meer informatie

Tafel van Hoop

Op Vluchtelingendag worden overal in Nederland Tafels van Hoop georganiseerd, om samen met scholen, kerken en families aan vluchtelingen te laten weten dat ze welkom zijn en hen te helpen om zich hier thuis te voelen.
Meer informatie

Gregoriaanse concerten

Op zondag 16 juni 2019 biedt de Nijmeegse schola cantorum Karolus Magnus om 15.00 uur en om 16.30 uur in de Cenakelkerk (Heilig Land Stichting) een tweetal korte concerten aan. Het programma is samengesteld uit gezangen over de Heilige Drie-eenheid en over Sacramentsdag.
Meer informatie

Expositie: De witte karavaan

De expositie vertelt de geschiedenis en het veelkleurige leven van de Witte Zusters en Witte Paters in Afrika en Nederland aan de hand van voorwerpen, beeldmateriaal en archiefmateriaal.
Meer informatie

Hendrik Kraemerlezing 2019: God in het gebroken midden

Rev. Anderson Jeremiah zal op woensdag 12 juni 2019 de Hendrik Kraemerlezing 2019 verzorgen. Zijn (engelstalige) rede getiteld ‘God in het gebroken midden’ zal ingaan op de profetische opdracht die de publieke theologie volgens hem heeft.
Meer informatie

Filosofisch programma NPO: YES ik ben!

Filosofisch reisprogramma van Stine Jensen over de kracht en keerzijde van positief denken. Vier afleveringen vanaf zondag 9 juni om 19.25-20.10 uur op NPO 2.
Meer informatie

Intimiteit: lezing door psycholoog Paul Verhaeghe

De Vlaamse psycholoog Paul Verhaeghe geeft een lezing over intimiteit: "Als je niet goed in je lijf zit, is het aangaan van een intieme relatie met iemand anders bijna onmogelijk."
Denk verder met Paul Verhaeghe over hoe zelfkennis ons kan helpen om dichter bij anderen te komen.
Meer informatie

Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome

Boekpresentatie over de dagboeken van aartsbisschop Petrus Codde en zijn metgezellen Jacob Krijs en
Benedict de Waal over hun reis naar en hun verblijf in Rome tussen 1700-1703.
Meer informatie

Kerst met de vijand: Hoe verhouden we ons tot de idealen van de ander?

Stel: je buurman stemde op Forum voor Democratie en jij vindt dat vreselijk. Of je collega liep mee met de Klimaatmars, en jij vindt dat zinloos. Waarom is het dan zo moeilijk om daarover met elkaar in gesprek te gaan? Tijdens dit diner van Arminius kun je alvast oefenen voor de kerstdis.
Meer informatie

Lezing over het Europese vluchtelingenbeleid: Niemand wil ze hebben

Woensdag 15 mei organiseert de Pauluskerk in Rotterdam een informatieavond over de ontwikkeling van het Europese vluchtelingenbeleid sinds 1938.
Meer informatie

Berne Anders activiteit: “Christusverschijning..? Vertel mij wat …!”

Theologe Berthilde van der Zwaag geeft MAANDAG 13 mei een lezing. Zij vertelt vanuit haar eigen onderzoek over mensen die zeggen een Christus-verschijning te hebben ervaren.
Wat is het dat mensen dan meemaken, als zij in deze tijd een verschijning hebben waargenomen?
Meer informatie

Zorgen voor je ziel: inspiratie door Timothy Radcliffe

Op 25 mei geeft de beroemde dominicaan Timothy Radcliffe in het auditorium van het Museum Catharijneconvent in Utrecht een lezing. Het thema van de bijeenkomst is zorgen voor je ziel.
Meer informatie

Eerste Koningshoevesessie over vooruitgang

Klimaatverandering, vluchtelingenstromen, populisme: hoe houden we moed in een sombere en soms uitzichtloze tijd? De eerste koningshoevensessie, in samenwerking met Worlds Best News, wil mensen inspireren door vooruitgang.
Meer informatie

Open Kloosterdag: wat beweegt je?

Ongeveer dertig kloosters openen zondag 19 mei hun deuren om te laten zien hoe zij religieus leven in deze tijd vormgeven.
Meer informatie

Lezing over hysterie, de grondtoon van onze cultuur

Hysterie is het basisingrediënt van onze Westerse cultuur stelt filosoof en criminoloog Marc Schuilenburg. Twitter, de beeldvorming rond asielzoekers, het jaarlijkse Zwarte Piet-debat, het collectieve gevoel van onveiligheid, zijn uitingen daarvan.
Meer informatie

Eckhartlezing: Op zoek naar de zielenvonk

Een lezing over het gedachtegoed van de middeleeuwse dominicaan Meister Eckhart.
Meer informatie

Lezingen over de zin en onzin van belasting betalen

Jurist Gerard Meussen, politicoloog Indra Römgens en filosoof Bruno Verbeek buigen zich tijdens deze avond over de zin, onzin en ethiek van belasting betalen.
Meer informatie

Nederlandse kerken op de kaart gezet

Herman Wesselink presenteert zijn onderzoek naar bedreigde Nederlandse kerkgebouwen
Meer informatie

Wandelen op de 4e nationale Dag Aandacht voor Sterven

Tijdens een wandeling op de nationale Dag van Aandacht voor Sterven, is er ruimte voor stilstaan en overpeinzing bij een lied of gedicht.
Meer informatie

Lezing: Who Owns Displaced African Objects?

Radboud Reflects en het Center for Contemporary European Philosophy verzorgen op 16 april een lezing over het Afrikaans erfgoed.
Meer informatie

Concert door het Arnhems Slavisch Koor : “Russische Passie”.

Op het programma van de Berne-Anders activiteiten staat zondag 14 april een concert van het Arnhems Slavisch Koor: "Russische Passie"
Meer informatie

Tentoonstelling: A Muslim, a Christian and a Jew

In de tentoonstelling ‘A Muslim, a Christian and a Jew’ laat de Israëlische kunstenaar Eran Shakine de zoektocht zien
van een moslim, een christen en een jood naar de liefde van God.
Meer informatie

Kinderen van de oorlog

De verschrikkingen van een oorlog raken ons extra hard wanneer kinderen daarvan het slachtoffer zijn. De tentoonstelling Kinderen van de oorlog maakt dit invoelbaar.
Meer informatie

De aantrekkingskracht van Mekka

'Verlangen naar Mekka' is een tentoonstelling over de hadj, de pelgrimstocht naar Mekka. De bijzondere collectie, VR-beleving en persoonlijke verhalen geven een uniek inzicht.
Meer informatie

Art Stations of the Cross

Zeven Nederlandse en zeven internationale kunstenaars verbeelden het lijden van Jezus en van mensen in onze tijd. Langs de kunstwerken loopt een pelgrimsroute, een kruiswegstatie, van Aswoensdag (6 maart) tot Pasen (22 april).
Meer informatie

Overzichtstentoonstelling hongerdoeken in Domkerk

In de komende vastentijd, van donderdag 7 maart tot en met Goede Vrijdag 19 april 2019, zijn in de Domkerk in Utrecht zogenoemde ‘hongerdoeken’ te zien, een eeuwenoude kunstvorm met grote zeggingskracht.
Meer informatie

Albertinumlezingen over eindigheid

Gedurende ons bestaan worden wij met talrijke aspecten van onze eindigheid geconfronteerd. In deze cyclus houden wij ons bezig met dit fenomeen dat ons elke dag weer voor belangrijke vragen stelt.
Meer informatie

God op de gracht met Stephan Sanders en Ton van Brussel

Onder de noemer ‘God op de gracht’ spreekt ds. Paul Visser van de Noorderkerk donderdag 14 maart met publicist Stephan Sanders en Ton van Brussel, voormalig directeur van de Rode Hoed over hoe zij God, soms na lange omzwervingen, (opnieuw) op het spoor kwamen.
Meer informatie

Urban Spirituality - Publiekslezing door Rowan Williams

Publiekslezing 'Urban Spirituality' met ruimte voor gesprek met Rowan Williams.
Meer informatie

Wandeltheater Dolorosa

Levende standbeelden, moderne dans, theater, live muziek en beeldende kunst. Wandeltheater Dolorosa neemt bezoekers op een veelzijdige manier mee in het verhaal van Pasen.
Meer informatie

Veritas-forum

Onder leiding van Andries Knevel wisselen Ben Tiggelaar (deskundige verandermanagement) en Bram Peper (oud-burgemeester van Rotterdam) van gedachten wisselen over de grens tussen gelukken en mislukken in de huidige maatschappij.
Meer informatie

Johannes Passion in De Nieuwe Kerk Amsterdam

Op Goede Vrijdag zal dit jaar de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach worden uitgevoerd op een bijzondere plek: De Nieuwe Kerk Amsterdam.
Meer informatie

'Herderinnen van de ziel'

Op deze dagen staan tien bijbelse vrouwen centraal als kwaliteiten die ieder in zich draagt.
Meer informatie

Beschouwing over de Rozenkransicoon

Een beschouwing over de Rozenkransicoon. Deze Vita-icoon brengt 'de geheimen' van de Rozenkrans in beeld.
Meer informatie

Het liefste lied van overzee

Het Tiende Oecumenisch Liedfestival wordt gehouden in de Groninger Martinikerk. Het festival is bedoeld voor iedereen die graag zingt, en speciaal voor liefhebbers van het Engelse kerklied, de hymn.
Meer informatie

Kerkenpad Oost-Groningen

Zaterdag 1 juni organiseren diverse kerken in de gemeenten Oldambt, Westerwolde, Pekela en Midden-Groningen voor de vijfde keer het Kerkenpad Oost-Groningen.
Meer informatie

NGF 2019 - Werk in uitvoering

Gregoriaans moet klinken, maar hoe? Het Nederlands Gregoriaans Festival zal van 14 tot en met 16 juni op een aantal prachtige lokaties in de Bossche binnenstad een veelkleurige staalkaart bieden van de vele uitvoeringspraktijken van het gregoriaans.
Meer informatie