FacebookTwitterLinkedIn
dinsdag, 19 February 2019 15:20

NIEUWE VOLZIN: GELOOF IN EUROPA!

Wat begon als een project van verbroedering en verzoening, is verworden tot een opportunistische constructie waarbinnen elk land streeft naar maximaal rendement voor zichzelf. Zo laat de geschiedenis van zeventig jaar Europese samenwerking zich kort samenvatten.
Aan het begin van deze ontwikkeling staat de oprichting, in 1952, van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS): door de productie van kolen en staal onder een gezamenlijke Hoge Autoriteit te brengen zou een toekomstige oorlog tussen de oude aartsvijanden Duitsland en Frankrijk worden verhinderd. De oprichtende staten – Nederland was een van hen – stelden hun economische belangen in dienst van hun hoge idealen: nooit meer oorlog, lotsverbondenheid tussen staten en mensen, een gemeenschappelijke beschaving.
Aan het eind van zeventig jaar Europese samenwerking staat de datum van 29 maart 2019: de dag waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie na 46 jaar lidmaatschap zal verlaten. Honderd procent staat die datum overigens nog niet vast. Wellicht wordt het Verwarde Koninkrijk op het laatste moment nog enig respijt gegund.
In het zicht van de brexit stelt Volzin in de special in het maartnummer de al te lang vergeten vraag naar de ziel van Europa. Historicus Maarten van den Bos pleit voor een ‘nieuw moreel fundament’. Eelco Runia en Dorottya Nagy gaan in op twee grote uitdagingen: populisme en migratie. Erasmusstudenten blijken zich Europeaan te voelen. Voor Joost Röselaers, tot voor kort predikant in Londen, is Europa een ‘kosmopolitisch ideaal’. Het verdedigen daarvan is voor hem ‘een heilige opdracht’. Zo verstaan is deze special een oproep: geloof in Europa!

De nieuwe Volzin verschijnt vrijdag 1 fmaart 2019. Als u geen abonnee bent, kunt u hier het nummer los bestellen.

De nieuwe Volzin verschijnt vrijdag 1 februari 2019. Als u geen abonnee bent, kunt u hier het nummer los bestellen.
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda