FacebookTwitterLinkedIn
dinsdag, 25 September 2018 09:14

NIEUWE VOLZIN: ‘KERK KRIJGT KLEUR’

NIEUWE VOLZIN: ‘KERK KRIJGT KLEUR’ Beeld: Stijn Rademaker

In Nederland leven pakweg een miljoen christenen van buitenlandse afkomst. Ze vormen vitale en levendige gemeenschappen en zijn niet alleen voor het spirituele maar ook voor het sociale leven van hun leden van groot belang. Het vaderlandse christendom staat er steeds gekleurder op. De gevestigde ‘witte kerken’ mogen dan op zijn retour zijn, de migrantenkerken daarentegen doen het goed. Zó goed dat de vraag kan rijzen: is de toekomst van het christendom in Nederland zwart?

In de kerken gaat het er dikwijls niet anders aan toe dan in de rest van de samenleving, zo blijkt in deze special van Volzin over ‘migranten en hun geloof’: vaak nog leven ’gevestigden’ en ‘nieuwkomers’ binnen de kerken naast elkaar. Hoog tijd dus om met elkaar kennis te maken. En dan niet alleen omdat de kerk als ze wit blijft, in de marge terecht zal komen – zoals PKN-dominee Simon de Kam terecht opmerkt – maar vooral ook omdat de ontmoeting met de ander verrijkend is: lees het artikel van theoloog Martien Brinkman over Jezus als ‘onze voorouder’ en als ‘genezer’. Ontmoeting ook omdat we samen hetzelfde land bewonen, zegt de Iraans-Britse bisschop Gulnar Dehqani. Daarbinnen zijn we niet alleen voor onszelf maar ook voor elkaar verantwoordelijk.

De nieuwe Volzin verschijnt vrijdag 5 oktober 2018. Als u geen abonnee bent, kunt u hier het nummer los bestellen.
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda