FacebookTwitterLinkedIn
woensdag, 12 September 2018 14:00

‘Gods mysterie overstijgt katholieke dogma’s’

Tekst & Beeld: Jasmijn Olk Tekst & Beeld: Jasmijn Olk

De theologiestudent van nu: wie is dat? Wat drijft hem of haar? Een serie van drie gesprekken. Deze week Erik Buster (24): “Het is belangrijk om als priesterstudent in aanraking te komen met mensen die geloof op een andere manier beleven”.

Na een katholieke opvoeding, in zijn jeugd was hij misdienaar, kiest Erik vol voor het geloof: hij combineert de priesteropleiding in Den Bosch met een master theologie in Tilburg en een deeltijdmaster in Rome. Zijn fascinatie voor filosofie, talen en geschiedenis spelen een rol in deze keus, maar ook een aantal ervaringen met de dood in zijn directe omgeving. “De dood zette mij aan het denken over de zin en betekenis van lijden, de bestemming van het leven en de rol van religie hierin. Zoals een van mijn professoren altijd zegt: de dood is de beste levensverzekering voor religie.”

Waar zijn we?
“Je vroeg aan mij: wat is een belangrijke plek voor jou tijdens je theologiestudie? Ik heb gekozen voor de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Een aantal keer per week loop ik hier even binnen. Het is een plek waar je altijd mensen met religie bezig ziet. Als je theologie studeert, ben je veel verstandelijk bezig. Soms denk ik: waar doe je het eigenlijk voor? Er zijn nog maar zo weinig mensen religieus actief. Het bemoedigt mij om te zien dat dagelijks veel mensen de kathedraal bezoeken om een kaarsje op te steken, te bidden of om zomaar stil te zijn.”

Je combineert de priesteropleiding met een universitaire studie. Hoe vullen die twee elkaar aan?
“Theologie in Tilburg is een kerkelijk erkende opleiding. Dat betekent dat we in de traditie van de r-k katholieke theologie staan met een bepaalde loyaliteit aan de kerk. Tegelijkertijd is dit ook een wetenschappelijke opleiding, die niet bang is om kritisch te reflecteren op de geschiedenis, rituelen en ideeën in kerk en theologie.
Als priesterstudent woon ik in een seminarie, het Sint-Janscentrum. Dagelijks bidden we de getijden, vieren we de Mis en is er tijd voor gemeenschapsleven. We zijn slechts met drie studenten. Ik vind het belangrijk om als priesterstudent ook aan de universiteit te studeren. Hier ontmoet ik een diversiteit aan mensen: mannen en vrouwen, andersgelovigen, agnosten en ongelovigen. Ik vind het interessant om verschillende invalshoeken uit te wisselen. Het is voor mij heel vruchtbaar om niet al mijn vorming in een gesloten seminarie te ontvangen."

Is geloof relevant in de tijd van nu?
“Zeker. Geloof overstijgt ons begrip van tijd. De katholieke traditie heeft een visie op alle facetten van de maatschappij: op economie, politiek, duurzaamheid en gerechtigheid. Denk aan een encycliek als Laudato Si (een pauselijk document dat oproept om met respect om te gaan met de aarde en armen, red.), dat bij uitstek laat zien dat de Traditie die we hebben relevant is voor hedendaagse vraagstukken.
In de katholieke traditie geloven we, dat door Gods menswording, in alles van de wereld iets van het goddelijke te ontdekken is. Ook wanneer mensen dit zelf niet zien, is God op de een af andere manier aan het werk. Ik spreek graag over het mysterie van het geloof. In de wetenschap proberen we dingen te vatten, te analyseren. Een goede wetenschapper zal echter ook erkennen dat we niet altijd alles kunnen weten en verklaren. Ik denk dat wanneer je mensen laat zien dat er ook mysterie is in hun leven, dit meer kan betekenen dan wanneer we hen enkel de katholieke dogma’s leren.”

Is jouw leven erg veranderd, sinds je in het seminarie bent komen wonen?
“Van de vrijheid van het Nijmeegse studentenleven naar het seminarie was wel een verandering, ja. Het besluit om te studeren aan de priesteropleiding is een radicale keuze. Ik leg mijn leven in de handen van Christus en zijn Kerk, waarbij een leven in zuiverheid en gehoorzaamheid hoort. Hier wonen is een goede leerschool om mij de kerkelijke wereld eigen te maken. Ik leer hierin te groeien, met vallen en opstaan. Het seminarieleven confronteert je met je eigen tekorten en met de beperktheid van mensen. En zeker ook met de beperktheid van de kerk en haar bedienaars.”

Kun je een punt noemen waar de studie theologie jouw perspectief op de wereld heeft veranderd?
“Mijn theologiestudie heeft mijn blik op de wereld en op het geloof verruimd. Ik vond het een verademing om te zien dat Gods openbaring en de menselijke rede niet tegenover elkaar staan. Ik kwam binnen met een bepaald idee van de leer: zo en zo moet het zijn, en niet anders. Door aandachtig te lezen, reflecteren en analyseren ontdek ik dat veel dingen op verschillende manieren kunnen worden uitgelegd en zich kunnen ontwikkelen. De paus illustreerde dit onlangs door de doodstraf ontoelaatbaar te verklaren.
Ik ben geïnspireerd door Nicolaas van Cusa, die spreekt van een ‘geleerde onwetendheid’. We kunnen alleen over God spreken vanuit het besef dat we als mensen beperkt zijn in onze kennis van God. Maar, dit beperkte menselijke geloof inspireert mensen al eeuwen tot daden van gerechtigheid, zorg, onderzoek en liefdevolle nabijheid. Gods heil manifesteert zich soms op onverwachte plaatsen en momenten in de levens van mensen. Het is een spannende uitdaging om hier op een voor de huidige wereld relevante wijze op te reflecteren.”

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda