FacebookTwitterLinkedIn
maandag, 19 March 2018 05:03

NIEUWE VOLZIN: ‘WEES NIET BANG’

NIEUWE VOLZIN: ‘WEES NIET BANG’ Hollandse Hoogte

‘Wees niet bang.’ Dat is wat de vrouwen volgens het evangelieverhaal op paasmorgen te horen krijgen wanneer zij het graf van Jezus leeg vinden. ‘Wees niet bang’ luidt ook het motto van de special van Volzin die volgende week verschijnt. De special staat in het teken van angst en de omgang daarmee.
Volgens een bekende zegswijze komt het zinnetje ‘wees niet bang’ wel 365 maal in de Bijbel voor – 365 keer alsof elke dag zijn eigen angst kent. “De Bijbel weet dat angst een grondtoon in het menselijk bestaan is”, stelt godsdienstpsycholoog Sytze Ypma in de special vast. Niet een oppervlakkige angst voor dit of dat, maar een diepe, wanhopig makende vrees om ons leven, onszelf te verliezen. Religie biedt volgens Ypma een vorm en een taal om met deze angst om te gaan.
“We leven ongetwijfeld in een angstcultuur”, luidt ook de diagnose van psychiater Damiaan Denys. Onze belangrijkste angst is volgens hem de angst voor de angst zelf, de angst dus voor controleverlies. En de uitwerking daarvan is paradoxaal: “We zijn verzeild geraakt in een maatschappij die haar burgers extreem veel regels oplegt. De angstparadox is dat wij uit angst voor het verlies van vrijheid, zelf onze vrijheid afnemen door maatregelen in te stellen die ervoor moeten zorgen dat we onze vrijheid behouden.”
Ga de confrontatie met je angst aan, adviseert Denys. Datzelfde zeggen ook anderen die in de special aan het woord komen. “De wereld betreden is de beste remedie tegen angst”, meent zuster Holkje van der Veer. “Alleen door jezelf en elkaar beter te leren kennen, kan de angst wegebben”, zegt toneelmaker Paul Röttger.
Doorleef je angst en je zult vrijheid vinden: dat is ‘de paasboodschap’ van de nieuwe Volzin-special.

De nieuwe Volzin verschijnt vrijdag 30 maart 2018. Als u geen abonnee bent, kunt u hier het nummer los bestellen.

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda