FacebookTwitterLinkedIn
maandag, 19 February 2018 14:24

NIEUWE VOLZIN: ‘ARMOEDE IN NEDERLAND’

Voedselbank, Den Haag Voedselbank, Den Haag Martine Sprangers

“De overheid is zelf minstens ten dele verantwoordelijk voor armoede. Ze heeft een januskop. Ze verlaagt aan de ene kant uitkeringen en aan de andere kant maakt ze zich sterk om de gevolgen van deze maatregelen te bestrijden met een armoedebeleid.” Dat zegt sociaal onderzoeker Jurriaan Omlo in komend nummer van Volzin. De special in het maartnummer staat in het teken van armoede in Nederland. Volgens de laatst bekende cijfers konden in 2014 in Nederland 1,25 miljoen inwoners maar net aan onderdak, voedsel en kleding komen, sporten, een huisdier houden en een keer uitgaan. 850.000 van hen konden zelfs dat laatste niet: Armen. Die laatste groep heeft vaak niet meer dan 200-250 euro per maand beschikbaar voor broodnodige eerste levensbehoeften als voedsel en kleding, partner en kinderen inbegrepen.

Nederland ‘scoort’ nog gunstig vergeleken bij omringende landen. En in landen ver weg is armoede eerder de norm dan de uitzondering. Dus: armoede in Nederland is geen probleem? De overheid – landelijk en gemeentelijk (op 21 maart verkiezingen!) – is vaak trots op haar armoedebeleid, maar draagt met al haar bureaucratie en bezuinigingen zelf aan de armoede bij. Volzin ontmoet in de voedselbank mensen die het niet breed hebben en spreekt met hulpverleners en mensen die zich voor hen inzetten. En als uitroepteken het portret van een paus die in vijf jaar heeft bewezen dat waar hij als Argentijnse bisschop voor stond – solidariteit met de allerarmsten – niet is stilgevallen op de drempel van het Vaticaan.

De nieuwe Volzin verschijnt vrijdag 2 maart 2018. Als u geen abonnee bent, kunt u hier het nummer los bestellen.

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda