FacebookTwitterLinkedIn
maandag, 19 February 2018 14:19

Meer kansen voor vrouwelijke vluchtelingen

Vrouwelijke vluchtelingen komen minder snel aan werk dan mannelijke vluchtelingen. Dat blijkt uit een onderzoek van KIS, het Kennisplatform voor Integratie en Samenleving, naar de positie van vrouwelijke vluchtelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Bijna de helft van de vluchtelingenvrouwen is nareiziger, dat wil zeggen iemand die in verband met gezinshereniging naar Nederland komt. Zij zijn minder bekend met de Nederlandse samenleving en taal dan mannen die al eerder gearriveerd zijn. Daarnaast komen de vrouwen veelal uit landen waar een traditionele rolverdeling heerst. De Nederlandse overheid versterkt die traditionele rolverdeling doordat hun beleid gericht is op het snel uit de uitkering krijgen van mensen. Dit zijn vaker mannen met een opleiding en werkervaring.

Maar de onderzoekers willen niet het beeld schetsen dat vrouwelijke vluchtelingen ‘zielig’ zijn. Er zijn ook vrouwen die een opleiding hebben gevolgd en werkervaring hebben. Het onderzoek doet een aantal aanbevelingen om positie van vrouwelijke vluchtelingen op de arbeidsmakt te versterken. Bijvoorbeeld door persoonlijke begeleiders toe te wijzen die de vrouwen intensiever naar werk begeleiden. De verschillende partijen die betrokken zijn bij de ondersteuning van vluchtelingvrouwen kunnen gebruikmaken van elkaars expertise en ook van de ervaringen van ex-vluchtelingen.

Het doorbreken van de traditionele rolpatronen bij vluchtelingen is volgens de onderzoekers eveneens van belang, maar alles hangt ervan af of de overheid en particuliere initiatieven de betrokken vrouwen weten te bereiken.

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda