FacebookTwitterLinkedIn
woensdag, 24 January 2018 10:00

NIEUWE VOLZIN: 'STRAFRECHT MET MATE'

Gedetineerde (l.) en bewaker in de gevangenis. Gedetineerde (l.) en bewaker in de gevangenis. Beeld: ANP Foto

Mr. Rino Verpalen heeft als rechter leiding gegeven aan enkele geruchtmakende processen (tegen Holleeder onder anderen) en gaat door voor een gezaghebbend jurist. Maar van een blind vertrouwen in de zegeningen van het strafrecht is bij hem zeker geen sprake. Verpalen noemt zich aanhanger van 'strafrecht met mate'. "Het strafrecht als sanctioneringsstelsel op maatschappelijk ongewenst gedrag is een ultimum remedium, het laatste middel dat je moet inzetten als andere middelen falen", zegt hij, "geen witwasmiddel dat een oplossing biedt voor allerlei problemen die zich voordoen." Verpalen komt aan het woord in de nieuwe special van Volzin die is gewijd aan het strafrecht.
Rein Gerritsen zat in de jaren tachtig tweeëneenhalf jaar vast wegens een bankoverval. Hij had zijn straf verdiend, vertelt de 'bajesfilosoof' in de special aan Bert van der Kruk, maar de gevangenis zoals die nu is, kan volgens hem beter opgeheven worden. "Niemand komt er beter uit dan hij erin ging."
Gerritsen zou liever inzetten op herstel van de relatie tussen dader en slachtoffer. Frieda Pruim maakte voor Volzin een reportage over deze herstelbemiddeling. Willem van der Meiden betoogt dat deze visie goede bijbelse papieren heeft.
Intussen is God in de gevangenis niet afwezig. Irene de Pous spreekt met (ex-)gedetineerden over de betekenis van religie in hun leven. Nergens in onze samenleving blijkt het aantal gelovigen zo hoog als in de gevangenis. Letterlijk een boeiend gegeven.

De nieuwe Volzin verschijnt vrijdag 2 februari 2018. Als u geen abonnee bent, kunt u hier het nummer los bestellen.

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda