FacebookTwitterLinkedIn
woensdag, 25 October 2017 09:00

NIEUWE VOLZIN-SPECIAL: VROUWEN GAAN VOOR

Ds. Janneke Nijboer gaat voor in een kerkdienst in een Noordwijkse boekhandel. Ds. Janneke Nijboer gaat voor in een kerkdienst in een Noordwijkse boekhandel. Beeld: Hollandse Hoogte

“Nederlanders denken van zichzelf dat ze geen verschil maken tussen mannen en vrouwen, maar in de praktijk doen ze dat wel degelijk”, zegt leiderschapstrainer Esther Mollema. Is dat boze opzet? Nee, veeleer gaat het volgens Mollema om diep ingeslepen patronen en vooroordelen die mensen – mannen maar vrouwen evenzeer – veelal onbewust met zich meedragen. Men belijdt diversiteit, maar als puntje bij paaltje komt, kiest men binnen een organisatie toch weer voor iemand met dezelfde achtergrond.

De special in het novembernummer van Volzin is gewijd aan het leiderschap van vrouwen binnen de kerken. Voor sommige kerken is dat iets nieuws. De vrijgemaakt-gereformeerde kerk stelde pas zeer recent het predikantsambt open voor vrouwen. De grootste christelijke wereldkerk, de rooms-katholieke, daarentegen wil van vrouwelijke priesters niet weten. Binnen de Protestantse Kerk in Nederland is intussen zo’n veertig procent van de predikanten vrouw. Dominee Janneke Nijboer wijst in deze special op een merkwaardig fenomeen: nu het ambt ‘vervrouwelijkt’, neemt het aanzien van het ambt af.

Volzin laat vrouwelijke religieuze leiders van verschillende pluimage aan het woord. Opvallend verschillend spreken zij over zogeheten ‘feminiene waarden’: zorg voor relaties en emoties, creativiteit, enzovoorts. Sommigen vinden in die waarden juist een pleidooi voor vrouwelijk leiderschap. Anderen spreken van een gevaarlijk cliché. Maar één ding is intussen wel duidelijk: het beeld van de leider als ‘aap op de rots’ kan niet meer. Het nu tijd voor ‘de vroedvrouw’ dan wel ‘de barende vrouw’.

De nieuwe Volzin verschijnt vrijdag 3 november 2017. Als u geen abonnee bent, kunt u hier het nummer los bestellen.

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda