FacebookTwitterLinkedIn
vrijdag, 11 August 2017 16:44

Lambert van Gelder (1933-2017): 'Pastor op papier'

Lambert van Gelder (l.) en Jan van Hooydonk Lambert van Gelder (l.) en Jan van Hooydonk Tekst: Jan van Hooydonk

hier“Mijn pastoraat is op papier. Anderen een bevrijdende gedachte meegeven. Dat beschouw ik als mijn priesterschap”, aldus Lambert van Gelder in het interview waarmee hij in 1998 afscheid nam als (hoofd)redacteur van het katholieke weekblad de Bazuin. Tot aan zijn plotselinge dood, op 5 augustus – hij stierf nog geen drie maanden na het overlijden van zijn levensgezellin Maria Straathof – is hij de pen blijven hanteren. Ruim vijftig jaar was hij kerk- en religiejournalist, een luis in de pels voor (katholieke) gezagsdragers die volgens hem in het verleden bleven leven, een bemoedigende stem voor allen die met hem uitzagen naar wat hijzelf noemde: “een kerk in gezamenlijke verantwoordelijkheid, en dat midden in de wereld van vandaag.”
In de pers "krijgen berichten over priesters die hun toog laten vermaken tot poetslappen voor hun nieuw-verworven moeder-de-vrouw haut reliëf", zo schreef Lambert van Gelder op 7 januari 1967 in de Bazuin. De toen 33-jarige augustijn, die zijn journalistieke carrière enkele jaren eerder begonnen was in het ordesblad Moeder van Goeden Raad, adviseerde zijn medepriesters hun kerkelijke functie in deeltijd uit te gaan oefenen en verder om te zien naar "een eerzaam beroep" om daarmee in hun levensonderhoud te voorzien. Zelf voegde hij de daad bij het woord door in hetzelfde jaar toe te treden tot de redactie van de Bazuin. Hij zou er 31 jaar aan verbonden blijven, de laatste zes jaar als hoofdredacteur; hij publiceerde in die periode meer dan 600 artikelen, vaak geïllustreerd met foto’s van eigen hand. Want hij was ook een vaardig persfotograaf.
Naast de Bazuin verzorgde Lambert van Gelder nog tal van andere periodieken – het maandblad Kruispunt en later ook het tijdschrift van de Mariënburgvereniging – en was hij als redacteur Geestelijk Leven verbonden aan het sociaaldemocratische dagblad Het Vrije Volk. Hij maakte deel uit van de werkgroep communicatie van de Acht Mei Beweging en was woordvoerder en bestuurder van nationale en internationale verbanden van gehuwde r.-k. priesters, die zich inzetten voor de toelating van gehuwden en vrouwen tot het priesterambt.
Voor de redactie van de Bazuin – in 2002 met Hervormd Nederland gefuseerd tot Volzin – is Lambert van Gelder van onschatbare betekenis geweest. Niet alleen door zijn journalistieke professionaliteit en taalvaardigheid maar ook vanwege zijn persoonlijkheid. Hij was een man van onverschrokken gelijkmoedigheid, zonder enige dubbele bodem, een man van nuchterheid en trouw. Hij was daarmee ook de leermeester van menig aankomend religiejournalist, onder wie auteur dezes.
Van kerkvader Augustinus stamt het woord: ‘Ama –et fac quod vis’. Bemin en doe vervolgens wat je wilt. Lambert (‘Bart’) van Gelder was er de man niet naar om met zulke hooggestemde woorden op de proppen te komen, maar de augustijn, journalist en mens Lambert van Gelder laat zich met dit woord voluit karakteriseren. Zijn gedachtenis zij tot zegen.

Lees hier het volledige interview van Colet van der Ven met Lambert van Gelder uit 1998.

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda