FacebookTwitterLinkedIn
vrijdag, 07 July 2017 15:40

André Lascaris (1939-2017): 'Meer dan ikzelf'

André Lascaris (2010) André Lascaris (2010) Tekst: Jan van Hooydonk Beeld: Arjan Broers

In zijn woonplaats Nijmegen overleed op de vroege ochtend van 6 juli dominicaan en theoloog André Lascaris (77), van 1976 tot 1981redactiesecretaris van het katholieke weekblad De Bazuin dat in 2002 met Hervormd Nederland fuseerde tot Volzin. Met ongekende ijver, een open geest en gedreven door een grote nieuwsgierigheid naar de ‘tekenen van de tijd’ kweet hij zich van zijn taak. De artikelen van André Lascaris in De Bazuin vormden een baken voor rooms-katholieken die in die jaren snakten naar ‘vernieuwing’ van hun kerk en van de samenleving. Lascaris schreef over hete hangijzers in de kerk zoals het autoritaire optreden van de toenmalige pausen en bisschoppen, over het kerkelijk ambt en de liturgie maar richtte ook de blik naar buiten met bijdragen over maatschappelijke vraagstukken. Eén daarvan ging hem bijzonder aan het hart: de strijd tegen de bewapening. (Hijzelf deed in oecumenisch verband vredeswerk in Noord-Ierland). Via De Bazuin gaf hij ook bekendheid aan het werk van de filosoof René Girard. Ook na zijn werk voor De Bazuin bleef Lascaris boeken en artikelen publiceren, want schrijven was zijn lust en zijn leven. Tot vlak voor zijn dood schreef hij blogs op zijn website www.meerdanikzelf.nl. De naam van die website karakteriseert André Lascaris ten volle.
In de herfst van zijn bestaan gekomen maakte André Lascaris in zijn laatste artikel in Volzin, verschenen in november 2014, de balans op van zijn leven. “Er zijn oude mensen die zeggen nooit aan hun dood te denken. Ik ben me ervan bewust dat ik dood zal gaan en dat dit al in een van de komende jaren kan gebeuren”, zo schreef hij. “ Ik kijk er niet bepaald met verlangen naar uit. Want ik leef graag. Ik leef nu. Ik leef meer in het hier en nu dan in de jaren zestig toen ik jong was en met velen, zowel gelovige als ongelovige mensen, gespitst was op de toekomst. Ik doe wat de dag brengt. Ik blijf hopen dat er wereldwijd recht gedaan zal worden aan ieder mens. Elke dag bid ik tot God van wie ik geloof dat deze er ook zal zijn in en na mijn dood.”
Moge dat nu voor André Lascaris waar geworden zijn.


Lees hier het artikel van André Lascaris, ‘In de herfst van mijn leven’.

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda