FacebookTwitterLinkedIn
dinsdag, 20 June 2017 11:31

NIEUWE VOLZIN-SPECIAL: DE SPELENDE MENS

NIEUWE VOLZIN-SPECIAL: DE SPELENDE  MENS Beeld: ANP Foto

“Men kan bijna al het abstracte loochenen: recht, schoonheid, waarheid, goedheid, geest, God. Men kan den ernst loochenen. Het spel niet. Maar met het spel erkent men, of men wil of niet, den geest. Want het spel is, wat ook zijn wezen zij, niet stof.” Historicus Johan Huizinga verdedigde in 1938 in zijn boek Homo ludens (De spelende mens) de stelling dat spelen het wezen van de mens uitmaakt. Niet arbeid (Marx) of begeerte (Freud) zou dus de motor van de beschaving zijn, maar spel –waarmee Huizinga geen ‘spelletjes’ of ‘kinderspel’ bedoelde maar het ernstige spel van politiek, religie en cultuur. Niet iedereen met een vooruitziende blik zal hem in 1938 bijgevallen zijn. Maar tachtig jaar later blijkt de historicus een profeet geworden te zijn. De wereld is vol van spel. We spelen dat het een lieve lust is – en omdat het een lieve lust is.
In het julinummer van Volzin een verkenning van de vele gestalten van het spel anno 2017: van serious games in de virtuele wereld tot nieuwe rituelen in het ‘heilige spel’ van de liturgie. Aandacht ook voor Godly Play, een methode om bijbelse verhalen en eigen ervaring met elkaar te verbinden. En Nederlands eerste hoogleraar in de sportgeschiedenis, Marjet Derks, wijdt de lezer in de geheimen in van het ‘gespierde christendom’.
Spel blijkt net minder dan kunst en religie een werk van verbeelding te zijn.

De nieuwe Volzin verschijnt vrijdag 30 juni 2017. Als u geen abonnee bent, kunt u hier het nummer los bestellen.

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda