FacebookTwitterLinkedIn
dinsdag, 21 February 2017 16:13

NIEUWE VOLZIN-SPECIAL: BIDDEN VERBINDT

Bidden, Nederlanders doen dat steeds minder in kerkelijke vorm. Maar buiten de paden van de georganiseerde religie ontstaan allerlei nieuwe vormen van gebed, zegt godsdienstpsycholoog Joke van Saane. “Mensen gaan veel meer bidden, als het in hun persoonlijk leven past, niet omdat het moet.” Van Saane komt aan het woord in het maartnummer van Volzin. De special in dat nummer is gewijd aan het thema ‘bidden’.
Wat is ‘bidden’ eigenlijk? “Een manier om je eigen leven te verbinden met een andere werkelijkheid”, zegt Van Saane. Agnes Grond valt haar bij. Zij verwijst naar de joodse filosoof Martin Buber, wiens belangrijkste stelling is dat je niet óver God kunt spreken maar alleen tót God. “God is op de eerste plaats een Gij – of een Jij. Met God sta je in relatie.
Wie bidt, wijdt zich toe aan wat hem of haar overstijgt. Velen noemen dat God, anderen spreken daar terughoudender over. “Je zingt niet voor een God die ‘bestaat’ zoals iets of iemand hier op aarde bestaat, je zingt voor de grootsheid en ongrijpbaarheid van het leven hier op aarde”, zegt student humanistiek Jeroen Fierens. “Als je zoveel van deze aarde houdt, zou af en toe neerknielen in gebed weleens het meest menselijke kunnen zijn wat je kunt doen.”
Bidden verbindt ons, met God, met de aarde, maar zeker ook met de medemens. Pastor Leni Slotboom zegt het zo: “Als je voor iemand gebeden hebt, kun je daarna niet meer doen alsof die persoon niet meer bestaat.” Van het gebed wordt iedereen beter.

De nieuwe Volzin verschijnt vrijdag 3 maart 2017. Als u geen abonnee bent, kunt u hier het nummer los bestellen.

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda