FacebookTwitterLinkedIn
maandag, 16 January 2017 13:19

Hervorming of parmantige neo-orthodoxie

Remonstranten maakten in 2016 reclame voor God. Remonstranten maakten in 2016 reclame voor God. Tekst: Herman Koetsveld & Enis Odaci, Beeld: Hollandse Hoogte

Herman Koetsveld en Enis Odaci blikken voor Volzin vooruit naar 2017. Vandaag: Kerk.

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) nam in 2016 het rapport Kerk 2025 aan met de reclameachtige slogan Back to basics als richtingwijzer. Wie wilde begrijpen wat die basics zouden kunnen zijn, moest er flink voor gaan zitten. Niet de inhoudelijke vernieuwingen, maar de ingrepen in de krimpende organisatie trokken de aandacht. Paus Franciscus was helderder. Hij labelde 2016 eenvoudigweg als een jaar van barmhartigheid. Het is de hoogste tijd, zo stelde hij positief en kritisch vast, dat we de waarden van medemenselijkheid weer met stip bovenaan de maatschappelijke aandacht en in ons persoonlijke leven moeten gaan zetten.
Het is duidelijk: de kerken zijn volop in beweging gekomen, noodgedwongen misschien. Het concept van een dominee of priester voor in een kerk, die richting een club mensen de suggestie wekt ‘het te weten’, spreekt steeds minder mensen aan. En dus wordt er met elan geëxperimenteerd en gepionierd met nieuwe communicatievormen. Kerkleden zijn onverminderd goed vertegenwoordigd als het bijvoorbeeld gaat over de opvang van vluchtelingen.

Tegelijkertijd blijkt telkens hoe moeizaam de aansluiting is met bijvoorbeeld zo’n basiswaarde als de gelijkwaardigheid van alle mensen. De paus sprak hoopvolle woorden over het opschorten van het oordeel jegens homoseksuelen en bood zelfs excuses aan over de bejegening door de kerk in verleden, maar tegelijkertijd blijft er vanuit het Vaticaan de scherpst mogelijke afwijzing van het homohuwelijk klinken. De kleinere evangelische en pinksterkerken, alsmede de rechterflank van de PKN ‘worstelen’ op hun eigen manier met het thema van gelijkwaardigheid. Niet alleen tussen vrouw en man, maar ook tobben zij met de vraag hoe om te gaan met het gegeven dat er ook in hun kring homoseksuelen zijn en dat ‘genezing’ er niet in zit. Dan laat men in de kerkelijke vergaderzaaltjes een gedateerde bijbelvisie prevaleren boven het eenvoudige gegeven dat elk mens verlangt naar liefde en de daarbij behorende seksualiteit. Het leidt tot vreemde uitspraken: je mag ‘het’ wel zijn, maar er niet naar handelen. Geen wonder dat LGBT-christenen het groen oplichtende bordje van de nooduitgang opzoeken.

De kerken snakken naar nieuw elan, maar blijken grotendeels te vluchten in wat elders treffend ‘een parmantige neo-orthodoxie’ is genoemd. De aandacht is gericht op redden-wat-er-te-redden-valt, theologisch en organisatorisch. De werkelijke uitdagingen liggen echter voor het oprapen. Een helder geluid over een nieuwe verantwoorde levensstijl met het oog op knellende milieuproblematiek is geboden. Ook de grondgedachte dat naastenliefde meer is dan enkel de verkondiging van het ware Woord is broodnodig. Het gaat immers om de keuze voor de mens, die in de raderen van de moderniteit vermalen dreigt te worden – economisch, geopolitiek, sociaal. Daar moeten wij voor staan. Het is een radicale keuze. Het kan niet anders dan dat Christus zich met deze mens identificeert. Met deze mens identificeert de kerk zich dus. Daar dient de hervorming zich aan.

Christen Herman Koetsveld en moslim Enis Odaci  – beiden uit Hengelo, Overijssel; de eerste predikant, de tweede verkeerskundige, oprichter van denktank Humanislam en columnist van Volzin – trekken sinds 2009 samen op ten dienste van dialoog en begrip binnen de zeer diverse Nederlandse samenleving. Meer informatie over hun samenwerking, publicaties en activiteiten is te vinden op: www.koetsveld-odaci.nl

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda