FacebookTwitterLinkedIn
maandag, 09 January 2017 13:00

Reformatie als inzet en noodzaak

Amsterdam, 25 september 2016: Manifestatie 'IEDER1' viert diversiteit Amsterdam, 25 september 2016: Manifestatie 'IEDER1' viert diversiteit Tekst: Herman Koetsveld & Enis Odaci, Beeld: ANP

Herman Koetsveld en Enis Odaci blikken voor Volzin vooruit naar 2017. Vandaag, de inleiding.

Toen Luther 500 jaar geleden zijn 95 stellingen publiceerde, was de tijd meer dan rijp voor een fundamentele verandering van denken en doen. Niet langer zou de geestelijkheid de mens middels exclusieve rituelen met de Eeuwige verbinden. De wereld, doortrokken van geest en diabolische anti-geest, werd opengebroken door een fundamenteel nieuw besef: ik sta als mens in een persoonlijke verhouding tot God. Niet het met macht omgeven ritueel, maar de eigen geloofsbeweging is voldoende om recht voor God te staan. De bezongen vaste burcht, die in het besef van Luther nog de Allerhoogste zelf was, bleek een uitdijend huis van mensen die leerden uitspreken: ‘Ik denk er zelf dit van’. Ja, wij mensen hebben een vrije wil, betoogde Erasmus. ‘Ik denk, dus ik ben‘, zei de filosoof Descartes een tijd later.

Er was geen houden aan. Het zwaartepunt van het geloof daalde van de hemel af naar de denkende, creatieve en experimenterende mens, ook al stelde de kerk zich ‘antirevolutionair’ op. God mocht nog wel de grote bedenker van de wereld zijn, maar al snel trok men de conclusie: alles wat wij van God zeggen, is een projectie van wat wij zelf als hoogste goed beschouwen. Nietzsche zette de laatste, logische stap: God is dood. De onttovering van de wereld was compleet.

We houden sindsdien alleen onszelf en een steeds kleinere wereld om ons heen over. Er lijkt een vacuüm ontstaan te zijn tussen het grotere geheel en het kleine ik. We doen aan zelfontplooiing, innerlijke groei en zoeken naar ‘happiness’. Maar dat vacuüm laat zich in persoonlijke, maatschappelijke en politieke zin steeds meer voelen. 2016 was het jaar van het pijnlijke besef dat we niet goed weten wat ons met elkaar verbindt. De populist bood een schrikbarend succesvol medicijn, namelijk het nationalisme. We voelen: de tijden verschuiven. Het is tijd voor een nieuwe reformatie, een nieuwe transitie waarin het vertrouwen in wat of wie ons draagt hervonden wordt.
We doen een poging hier woorden voor te vinden.

Christen Herman Koetsveld en moslim Enis Odaci  – beiden uit Hengelo, Overijssel; de eerste predikant, de tweede verkeerskundige, oprichter van denktank Humanislam en columnist van Volzin – trekken sinds 2009 samen op ten dienste van dialoog en begrip binnen de zeer diverse Nederlandse samenleving. Meer informatie over hun samenwerking, publicaties en activiteiten is te vinden op: www.koetsveld-odaci.nl

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda