FacebookTwitterLinkedIn
vrijdag, 16 December 2016 09:44

'Gebrokenheid van de wereld steeds duidelijker'

Tekst: Jonathan Bergmann Tekst: Jonathan Bergmann Beeld: Anne Paul Roukema

“Als je de problemen alleen benoemt en vergroot zonder dat je met oplossingen aankomt, dan boezem je mensen angst in.” Carla Dik-Faber, Tweede-Kamerlid voor de ChristenUnie, maakt de balans op van 2016. Vijfde in een reeks gesprekken over het bijna voorbije jaar.

Waar bent u blij van geworden dit jaar?
“Ik ben erg blij geworden van het Down Doet Mee Diner dat we dit jaar hebben georganiseerd. Ik wil me graag inzetten voor een inclusieve samenleving, ik maak me zorgen over de prenatale screening waarmee ze via de NIPT-test het Downsyndroom kunnen detecteren. Ik had een feestje georganiseerd voor mensen met het Downsyndroom in een restaurant in Apeldoorn waar ook mensen met een beperking werken. Het was een gemêleerd gezelschap met mensen uit het bedrijfsleven en mensen uit de lokale politiek. We hadden erg leuke tafelgesprekken. Na afloop was er een dj, ook met het Downsyndroom, die wat platen draaide. Normaal gesproken kijkt iedereen elkaar aan, wie durft als eerst de dansvloer op? Maar nu ging iedereen gelijk los. Het was ontzettend leuk, leuker dan mijn eigen verjaardagsfeestjes.
Iets anders waar ik blij mee ben is GroenGelovig, een dag waarop christenen en christelijke organisaties op initiatief van de ChristenUnie samenkwamen om een convenant te ondertekenen waarin we stellen zorg te willen dragen voor de schepping. Elk jaar is er al een christelijk sociaal-congres, ik hoop dat Groengelovig de start is van een jaarlijks GroenGelovig-event.”

Wat maakt u boos?
“Tegenstellingen die steeds groter worden, in de samenleving en in het politieke debat. Je ziet aan de Brexit en de verkiezing van Trump dat de kloven groter worden. Ook in onze samenleving voelen grote groepen zich niet gehoord. Gezinnen kunnen amper de eindjes aan elkaar knopen. Mensen met een hypotheek die hun baan kwijtraken, dan sta je zomaar aan de kant. Het is belangrijk die mensen op het netvlies te hebben.
Tegelijkertijd worden in het politieke debat steeds extremere standpunten ingenomen, bijvoorbeeld in debatten over de zorg. Daar verhardt de toon zich zó, dat er te weinig over oplossingen kan worden gesproken. We moeten problemen benoemen, zodat we ze kunnen oplossen. Maar als je de problemen alleen benoemt en ze misschien zelfs groter maakt dan ze zijn, zonder dat je met oplossingen aankomt, dan boezem je mensen angst in. Dat voedt de ontevredenheid. En dat ongenoegen uit zich in de peilingen. Partijen die angst inboezemen kunnen makkelijk winst boeken, maar oplossingen hoeven we er niet van te verwachten.”

Wat maakt u hoopvol?
“Het klimaatakkoord van Parijs, dat vorig jaar werd opgesteld en dit jaar ondertekend. Het is mooi om te zien hoe dat verder zijn uitwerking krijgt door de Nederlandse politiek. Het gevoel van urgentie wordt groter. De gebrokenheid van de wereld wordt steeds duidelijker, maar de schouders worden eronder gezet. Twee jaar geleden was het sluiten van de kolencentrales onbespreekbaar, nu staat dat op de agenda. Dat had ik toen niet voor mogelijk gehouden. De gaswinning in Groningen net zo, en de windparken op zee die er gaan komen. De trein gaat door en is niet meer te stoppen. Je ziet het ook in het appel van Jan Terlouw, dat overal te horen en te lezen was. Het raakt mensen echt. “

Welk gevoel overheerst over het afgelopen jaar?
“Een dubbel gevoel. Aan de ene kant is het lastig, je ziet dat de kloof steeds groter wordt. Ik maak me zorgen om de aanslagen van IS, ik ben onzeker over wat de verkiezing van Trump brengt. Wat voor uitwerking zal dat hebben op de internationale verhoudingen? Je zou er somber van kunnen worden. Aan de andere kant zie ik dat er mensen zijn die er het beste van willen maken, dat maakt me hoopvol. Als ik bij mensen thuiskom, zie ik dat ze voor hun naaste een hand en een voet willen zijn, dat zijn heel mooie dingen.”

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda