FacebookTwitterLinkedIn
dinsdag, 13 December 2016 14:11

'Christelijke traditie wordt nog steeds herontdekt'

Tekst: Jonathan Bergmann Tekst: Jonathan Bergmann

“Je weet pas of je het goede doet, als je er aan begonnen bent.” Rikko Voorberg, predikant van de PopUpKerk en initiatiefnemer van de #WeGaanZeHalen-actie, maakt de balans op van 2016. Vierde in een serie gesprekken over het bijna voorbije jaar.

Waar ben je blij van geworden?
“De actie We Gaan Ze Halen zit natuurlijk het meest vers in het geheugen. De gedachte kwam al op rond Pasen dit jaar. We stonden toen in Idomeni, bij de grens tussen Griekenland en Macedonië, voor het prikkeldraad. De grens was dicht voor al die vluchtelingen. ‘Dat kan je toch niet maken, we moeten wat doen,’ dachten we. Eind oktober startten we de actie We Gaan Ze Halen. We wilden met 300 auto’s naar Den Haag. In een week tijd waren er al tweehonderd, na een paar weken hadden we de driehonderd die we wilden.
De chauffeurs kwamen uit alle hoeken en gaten, humanisten, mensen uit de kerk en uit de politiek die allemaal vonden: “Wij willen dit doen.” Je kan zeggen: het is maar een symbool en je verandert niet echt iets. Maar het werkt wel als druk op de politiek. Je hebt ervoor gekozen om niet stil te blijven staan. De staatssecretaris zal zich moeten verantwoorden en je creëert onrust, een goede onrust.
En ik word blij van de PopUpKerk. Mensen uit veel verschillende achtergronden komen toch maar bij elkaar omdat ze vinden dat het anders kan. Ze kiezen ervoor om te zoeken naar wat er te vinden is in de christelijke traditie. Dat is ongelooflijk hoopvol, ook voor mensen die de kerken zien leeglopen en die de hele boel aan de wilgen willen hangen. De christelijke traditie wordt nog steeds herontdekt op heel onverwachte manieren.”

Waar ben je boos over geworden?
“Dat zijn wel een aantal dingen. Belangrijkste is wel de vluchtelingencrisis. Het is de vanzelfsprekendheid waarmee mensen zeggen: ‘Wij kunnen dit niet aan. Nederland is van ons.’ Of die speech van minister Schippers waarin ze zei dat we een superieure cultuur hebben. Trots op ons land, maar zonder enige zelfkritiek of reflectie op ons onvermogen om dat ideale land vorm te geven.
Want hoe gaan we hier om met onze ouderen? Met de segregatie in de samenleving? Al die mensen die ’s avonds hun antidepressiva en slaapmiddelen innemen om in slaap te komen. En dan zeggen: ‘Wij zijn beter.’ Daar ben ik heel nijdig over. 
Die superioriteitsgevoelens maken dat mensen blijven neerkijken op anderen. Ze kijken eerst naar hoe ze in stand kunnen houden wat ze hebben om daarna pas te kijken naar wat ze kunnen delen van wat ze over hebben. Maar probeer nu eens eerst te delen, dan zal je zien hoeveel er juist daardoor stand houdt van wat je hebt.”

Waar ben je door verrast dit jaar?
“Net nog, al is het ver weg. Ik las over de protestactie van indianen bij Standing Rock in de Verenigde Staten tegen de oliepijplijn die daar zou worden aangelegd. Daar hebben zich een groep veteranen bij aangesloten, als een levend schild om de indianen heen. Obama heeft nu besloten om pijpleiding om te leggen en wat gebeurt er dan: De veteranen gaan op hun knieën en betuigen spijt voor het misbruiken van het land van de indianen, voor het gebruiken van hun bergen om presidentshoofden in te beitelen, voor de ontwijding van hun land.
Je weet pas of je het goede doet, als je er aan begonnen bent. De indianen begonnen met een protest en hadden geen idee wat er in de slipstream zou ontstaan. Je voert actie, niet omdat je precies weet wat er moet gebeuren, maar omdat het zo niet langer kan, met een principiële openheid voor de uitkomst. 

Welk gevoel overheerst er over het afgelopen jaar?
Ik ben blij met de verbindingen die zijn ontstaan, de energie die er is voor het veranderen van de wereld. De verkiezing van Trump is een treurige aangelegenheid. Maar mensen zeggen nu: het is aan ons, van de president hoeven we het niet te verwachten. Dat is een hoopvolle gedachte. En daar ontstaan mooie verbindingen uit. Bij de actie We Gaan Ze Halen reden auto’s van drie traditionele kerken mee. Dat is niet onlogisch, maar het verraste me wel. Overal waar het donker wordt, wordt er samengewerkt en verbinding gezocht. Mensen leggen zich er niet zomaar bij de situatie neer.

Rikko Voorberg is auteur van De Dominee Leert Vloeken (De Arbeiderspers, 203 blz., €18,99)

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda