FacebookTwitterLinkedIn
vrijdag, 15 April 2016 14:13

'Geloven doe je niet voor jezelf'

'Geloven doe je niet voor jezelf' Tekst: Hannah van Moolenbroek

Het gaat slecht met de kerken in Nederland. Zo bleek uit het onlangs verschenen rapport God in Nederland. Ledenaantallen nemen steeds verder af en mensen die wel lid zijn zijn vaak minder betrokken. De komende weken gaat Volzin in gesprek met voorgangers uit deze kerken. Hoe zien zij de toekomst? En valt het tij nog te keren?

Deze week deel 2: Bas van der Graaf, predikant van de Jeruzalemkerk in Amsterdam-West.

Loopt de PKN leeg?

“In Amsterdam valt dit nog mee. Wij krijgen nog veel aanwas door jongeren die naar de stad trekken. Maar in de kerken buiten de stad zie je wel een ontkerkelijking, dus het kan niet anders dan dat wij dat op een gegeven moment ook gaan merken. Ik merk dat er ontzettend veel jonge mensen aan het zoeken zijn. Voor de mensen die de stap naar een traditionele kerk te groot vinden, zijn er de pioniersplekken. Pioniersplekken zijn zinvol omdat ze ontstaan vanuit buurten en netwerken zelf. Er wordt niet vanachter de tekentafel een kerkplan bedacht. Pioniers gaan de wijk in om te luisteren en contact te maken met mensen om van daaruit een gemeenschap te stichten. Ik ben als orthodox predikant benieuwd of dit ook gaat werken vanuit een vrijzinnig standpunt. Orthodox geloof is samenbindend. In mijn voorzichtige optiek is de liberale theologie dat minder. De vraag is dus of er vrijzinnige pioniersplekken ontstaan die toch samenbindend zijn, of dat daar vooral soloreligieuzen uit voortkomen.”

 

Het geloof in een persoonlijke God neemt in veel kerken af. Geldt dat ook voor de Jeruzalemkerk?

“In mijn kerk is er nog steeds een sterk geloof in een persoonlijke God. Maar tegelijkertijd zijn mensen zich wel bewust van vragen die dat met zich mee brengt. Daarin moeten we geen verstoppertje spelen. Ik preek sterk vanuit de christologie: wie is Jezus en wat deed hij? Tegelijkertijd probeer ik een verbinding te maken met de cultuur van nu. Dat betekent dat ik lastige vragen over bijvoorbeeld de opstanding van Jezus niet uit de weg ga.”

 

Hoe kan de kerk relevant zijn voor mensen van nu?

“Persoonlijk vind ik de beste reden om christen te zijn dat je geloven niet voor jezelf doet. De meeste zuivere vorm van geloof is God liefhebben en je naaste als jezelf. Wat je daarnaast bij veel mensen ziet is dat ze zoeken naar hun identiteit.  De Amerikaanse predikant Tim Keller stelt dat je identiteit gevormd wordt door datgene wat de eerste plaats heeft in je leven. Je kunt in je leven bijvoorbeeld heel erg door geld gedreven worden. Dat kan lang goed gaan, misschien wel een leven lang. Maar geld is een wrede god, het gaat steeds meer van je vragen. Het mooie van het Evangelie is dat je identiteit ligt in God die je schepper is, die genadig is en die je nooit zal overvragen.”

Werft uw gemeente nieuwe leden?

“Ik zie in Amsterdam dat God zoekers in beweging zet. Dat hoor ik ook terug van mensen; ‘iets’ binnen in hen zorgde ervoor dat ze gingen zoeken. Dat heeft volgens mij iets met de Geest van God te maken. Ik denk wel dat we als kerk veel vrijmoediger mogen zijn, er is nog te veel verlegenheid. Veel mensen staan open voor het geloof, waarom zouden we dan niet getuigen van de hoop die in ons is? Ik geloof ook heel erg in de kracht van gebed. Als kerk moeten we opnieuw leren bidden, dat God mensen in beweging zet. We hoeven als kerk niet alles zelf te organiseren, maar mogen aansluiten bij wat God aan het doen is.”

Hoe ziet u in de toekomst de plek van de PKN in de Nederlandse samenleving?

“Ik heb als predikant meegemaakt dat de kerk volop bloeide, dus in die zin lijd ik wel aan een verlieservaring. Ik kan daar ’s nachts van wakker liggen en denken dat we net als het orkestje van de Titanic zijn: spelend ten onder. Ik geloof dat er nog een hoop afgaat. Maar in zekere zin is er ook een bodem bereikt en is er weer opbloei gaande. Misschien dat juist in kleine gemeenschappen het geloof sterker wordt. Het gaat uiteindelijk om de essentie van het geloof: een geloof dat inspireert tot gebed, tot dienst aan de ander en tot lofprijzing. Gelukkig maak ik nog vaak mee dat mensen aangenaam verrast zijn als ze de Bijbel lezen of in een kerk zijn. De hoop is dus nog niet verloren.”

 

Bas van der Graaf (* Rotterdam, 1963) is predikant in de Jeruzalemkerk in Amsterdam en begeleider van pioniersplekken in Amsterdam. Hij deed een accountantsopleiding en studeerde theologie. Hij is getrouwd en vader van drie kinderen. 

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda