FacebookTwitterLinkedIn
vrijdag, 08 April 2016 10:26

'Geloven in God maakt dat je positief leeft'

'Geloven in God maakt dat je positief leeft' Tekst: Hannah van Moolenbroek Beeld: Kees van de Meulen

Het gaat slecht met de kerken in Nederland, blijkt vorige maand opnieuw uit het rapport ‘God in Nederland’. Ledenaantallen nemen steeds verder af en de mensen die wel lid zijn, zijn vaak minder betrokken . De komende weken gaat Volzin in gesprek met voorgangers uit deze kerken. Hoe zien zij de toekomst? En valt het tij nog te keren?

Deze week deel 1: Dick Schoon bisschop van Haarlem en pastoor in Amsterdam van de oud-katholieke kerk.

 

Loopt de oud-katholieke kerk leeg?

“Wij merken niet zo heel veel van de leegloop. De oud-katholieke kerk is van oudsher een kleine kerk, het ledenaantal ligt al jarenlang stabiel rond de vijf- zesduizend leden. Er is wel een verandering gaande, vroeger was er meer volksvroomheid, mensen waren wel lid van een kerk maar deden er niet zoveel aan. Die ‘grijze rand’ valt af, daarvoor in de plaats komt een kleinere groep die meer betrokken is.”

Het geloof in een persoonlijke God neemt in veel kerken af, geldt dat ook voor de oud-katholieken?

Lachend: “Een oud-katholiek zou vragen wat bedoel je met God? Ik zeg op zondag het credo, maar wat dat dan inhoudt?

Ik geloof wel in een persoonlijke God, ik denk dat Hij mensen kent. De psalmen staan daar vol mee: ik was benauwd en God redde mij. Dat kan natuurlijk een gedachteconstructie zijn, maar dan vind ik dat wel een zinvolle constructie. Het maakt dat je positief leeft, je hoeft het niet allemaal zelf te doen. Dat is de ‘gok van Pascal’:  je kan maar beter wel geloven, want als het waar is dan heb je goed gegokt, maar als het niet waar is heb je in ieder geval een optimistisch leven geleidt. Dat vind ik geniaal.”

Hoe kan de kerk relevant zijn voor mensen nu?

“Waar ik me zorgen om maak is de afgod van deze tijd: de economie die maar doorgaat. Alles gaat altijd maar door, ik vraag me af of dat de samenleving dient. Ik ervaar hier in Amsterdam in de parochie dat de kerk een rustpunt in de week biedt, de kerkgang structureert het leven. Mensen ontmoeten elkaar en door de liturgie ontmoeten ze God. Het gaat hier om meer dan alleen geld. Het zou mij niet verbazen dat de economie op een gegeven moment instort. Dan moeten we weer terug naar een veel lager niveau van welvaart. Ik hoop dat de kerk het redt tot zo’n crisis. De waarde van het geloof zou dan wel eens kunnen blijken. ”

 Werft de Oudkatholieke kerk nieuwe leden?

“Wij zijn daar verschrikkelijk slecht in. De Oudkatholieke kerk is een bescheiden kerk, wij doen niet aan agressieve vormen van ledenwerving. Dat vinden we niet zo christelijk. Misschien is het ook wel een besef van dat God de kerk leidt door zijn Geest en als zijn Geest hier niet waait dan doen we het fout. Dus dan is het ook terecht dat die kerk niet verder gaat.

Wel zetten we de kerk door de week open voor iedereen en worden er af en toe op zaterdag concerten gegeven in de kerk. Wat volgens mij nog belangrijker is, is dat kerkleden enthousiast zijn over hun geloof. Vaak wordt iemand lid doordat ze persoonlijk contact hebben met iemand die positief is over de kerk.”

Ziet u in de toekomst nog een plek voor de Oudkatholieke kerk in de Nederlandse samenleving?

“Ik zie nog wel een plek voor de kerk in de samenleving. Dat vergt wel moed, maar verandering hoort erbij en is ook niet iets nieuws. Bij ons in de kerk is kritiek op de taal, die moeilijk te begrijpen is. Misschien dat dat over honderd jaar veranderd is. Dat geeft niet als het geloof in de kern maar hetzelfde blijft. Het gaat erom dat de Schrift wordt gelezen en de Tafel wordt gevierd. Mensen vormen een gemeenschap met elkaar, dat is het.”

Mgr. dr. Dirk-Jan Schoon (*IJmuiden 1958) is de achttiende bisschop van Haarlem van de Oudkatholieke kerk en pastoor in Amsterdam. Hij studeerde theologie in Amsterdam en promoveerde in 2004 op een proefschrift over de kerkgeschiedenis van de 19e eeuw. Hij is getrouwd met theoloog Lidwien van Buuren. 

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda