FacebookTwitterLinkedIn
dinsdag, 22 March 2016 14:36

NIEUWE VOLZIN-SPECIAL: ‘MIJN LICHAAM, VOOR JOU’

NIEUWE VOLZIN-SPECIAL: ‘MIJN LICHAAM, VOOR JOU’ Tekst: Jan van Hooydonk Beeld: Han Ernest

Een hardnekkig misverstand wil dat het christelijk geloof alleen of in hoofdzaak zou gaan over zaken van geest en ziel. In het zicht van Pasen is dat gezichtspunt moeilijk vol te houden. Pasen is immers het feest van de opstanding van het lichaam.
OK! Maar seksualiteit dan? Daar heeft het christendom het toch wél moeilijk mee? Dit laatste valt historisch gezien niet te ontkennen, maar de geschiedenis heeft op dit punt niet het gelijk aan haar kant, zo betoogt de Engelse dominicaan en theoloog Timothy Radcliffe. Eucharistie en seksualiteit – geloof en lichaam – zijn volgens hem ten diepste aan elkaar verwant. Jezus maakte immers tijdens het laatste avondmaal van zijn lichaam een geschenk aan zijn leerlingen. “Het geschenk van een lichaam is als sacrament het hart van ons gebed”, schrijft Radcliffe in zijn recente boek Waarom ik christen ben. “Het is daarom niet verrassend dat een van de meest diepgaande wijzen waarop we tot uitdrukking brengen wie we zijn, ons lichaam aan een ander geven is. Eenieder zegt tegen de ander: ‘Hier is mijn lichaam voor jou’. Het is ten diepste een eucharistische handeling.”
Een week na Pasen wijdt Volzin zijn special aan het lichaam, aan erotiek en seksualiteit. De auteurs in deze special stellen niet de regels centraal, maar de beleving. Seksualiteit blijkt een weerbarstige en mysterieuze werkelijkheid te zijn, waarbij we ons bewegen tussen banaliteit en heiligheid. Beeldhouwer Dennis J. Coenraad zegt het zo: “Mijn lichaam vormt de verbinding tussen de drift van de aarde en de inspiratie van de hemel.”

De nieuwe Volzin verschijnt vrijdag 1 april. Als u geen abonnee bent, kunt u hier het nummer los bestellen.

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda