FacebookTwitterLinkedIn
maandag, 19 October 2015 15:44

NIEUWE VOLZIN-SPECIAL: RITUELEN VOOR NU

Tekst: Jan van Hooydonk Tekst: Jan van Hooydonk

Rituelen zijn niet langer het monopolie van kerken. Ook buitenkerkelijken en ongelovigen ontdekken de waarde ervan op gedenkwaardige momenten. Humanistische ritueelbegeleiders en vrijzinnige theologen zijn hen graag van dienst. Journalist Frieda Pruim verkent voor Volzin in het komende nummer - verschijnt volgende week vrijdag - het rituele landschap in Nederland.

Elk mens is volgens rituelendeskundige Thomas Quartier ten diepste een 'homo ritualis': hij wil door rituelen de grenzen van zijn bestaan overstijgen, of hij nu gelovig is of niet. Dat ontdekte hij door onderzoek, maar ook in zijn privéleven. Zijn verlangen naar dagelijkse rituelen deed hem intreden als monnik bij de benedictijnen . "Iedereen moet zijn eigen klooster creëren."

De biechtstoel wordt in de meeste kerken nog maar zelden bezocht – zo er überhaupt al een aanwezig is. Toch ziet oud-katholiek aartsbisschop Joris Vercammen 'een grote toekomst' voor het ritueel van vergeving en verzoening. De noodzaak met schuld in het reine te komen is er wel degelijk, meent hij. "Aan de uitgestoken hand van de kerk, de medechristenen, word ik opnieuw opgetild tot de hoogte van mijn menselijke waardigheid."

Een van de belangrijkste vragen die we ons als Nederlanders kunnen stellen, is wel deze: wat heeft onze natie voor zin? Op sleutelmomenten in de geschiedenis beantwoorden overheid en burgers die vraag door middel van nationale rituelen. De Nederlandse identiteit blijkt zich bij voorkeur te ontvouwen in stilte. Religiewetenschapper Stefan Franz beschouwt de rituelen van de natie. Ze vormen Nederland maar markeren ook wat ons van anderen onderscheidt.

De nieuwe Volzin verschijnt vrijdag 30 oktober. Als u geen abonnee bent, kunt u hier het nummer los bestellen.

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda