FacebookTwitterLinkedIn
dinsdag, 15 September 2015 08:57

NIEUWE VOLZIN-SPECIAL: MENS & DIER

Beeld: Maarten Boersema. Tekst: Jan van Hooydonk Beeld: Maarten Boersema. Tekst: Jan van Hooydonk

Voor de Partij voor de Dieren vormen mensen niet het vertrekpunt, "omdat mensen zich in de praktijk manifesteren als een zeer schadelijke diersoort". Beter beginnen bij 'de zwaksten' – de dieren – , dan komt het met de mens vanzelf goed, aldus Niko Koffeman. De senator van de Partij voor de Dieren en 'man achter Marianne Thieme' komt aan het woord in de special die Volzin volgende week vrijdag aan de vooravond van Werelddierendag uitbrengt.

Staat de mens boven het dier? Of staan zij binnen de schepping op dezelfde hoogte? Volzin legt deze vraag ook voor aan de Friese melkveehouder Douwe de Jong. "De koeien zijn ons gegeven en wij mogen ervoor zorgen", antwoordt deze boer, maar "je hoeft het beest niet te verafgoden, want uiteindelijk zijn we als mens wel boven de dieren gesteld."

Christendom, jodendom en islam zijn bij uitstek diervriendelijke religies, meent theoloog Marcel Poorthuis. Zij zien mens en dier als partners in de schepping. Poorthuis onthult het bestaan van een oude islamitische tekst over een proces dat de dieren de mensen aandoen vanwege de wreedheid van de mensen. De dieren winnen dit proces.

Lucas van Heerikhuizen schetst de veelbewogen en soms felle geschiedenis van het vegetarisme in Nederland. Het einde van die geschiedenis is wellicht in zicht met de komst van kweekvlees. Maar of elke vegetariër met die uitkomst blij zal zijn?

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda