FacebookTwitterLinkedIn
zaterdag, 24 May 2014 10:03

Het Kruis in het land van Karma

Hoe het Evangelie 'botst' met de boeddhistische cultuur Hoe het Evangelie 'botst' met de boeddhistische cultuur Tekst en beeld: Hendrie van Maanen

Het is een warme maandagmiddag in Chiang Mai, Thailand. De airco in het klaslokaal draait op volle toeren en de studenten buigen zich over het Johannes Evangelie. In eerdere lessen was het belang van de geestenwereld al naar boven gekomen. De verschijning van Jezus door gesloten deuren kan volgens een Birmese student alleen begrepen worden als je ook in geesten gelooft. En dat doen de meeste Birmezen en Thai.

Geestenhuisjes vind je bij de ingang van bijna elke woning en voor vele bomen zie je schalen met fruit als offers om de geesten te vriend te houden. Kennis van het animisme is daarom voorwaardelijk om iets van het boeddhisme en het christendom in Thailand te begrijpen. 

Maar vandaag komt een andere vraag naar boven, een vraag die verband houdt met de opmerking over leven in overvloed uit het Johannesevangelie. Een Thaise studente, Care, steekt haar hand op. “Ajaarn” (‘docent’), zegt ze, “hoe kan het zo zijn dat mijn boeddhistische vriendin een groter huis, een betere baan en meer geld heeft dan ik?” Een vreemde vraag voor een westerling wellicht, maar een zeer betekenisvolle vraag voor een Thai.

In een cultuur waar het boeddhistische idee van karma een belangrijke rol speelt, zijn verdiensten een belangrijke graadmeter. Als iemand maatschappelijk succesvol is en aanzien heeft, betekent dit dat hij of zij een goed karma heeft gehad in een vorig leven. Ben je daarentegen arm, ongehuwd of mislukt in je leven, dan duidt dit op een slecht karma. En dit idee van karma en verdiensten werkt door in de mindset van vele christenen. De vraag van Care moet daarom geplaatst worden in deze context. Voor haar is een leven in overvloed, in volheid (Joh.10:10), een leven dat mede gekenmerkt wordt door materieel welbevinden.

Het Evangelie, de boodschap dat Jezus Messias zich vernedert, zich verlaagt tot aan het kruis, botst daarom in alles met de Thaise boeddhistische cultuur. In een cultuur waar mensen met enig aanzien gediend worden, is het lastig kond te doen van liefde die niets terugverwacht. De wereld voor Thaise studenten aan het McGilvary College of Divinity staat dan ook één keer per jaar letterlijk op z’n kop. Aan de vooravond van het afstuderen, wassen de docenten, de ajaarns, de voeten van de studenten. Een bijbels ritueel dat moeilijk in te passen is in een cultuur van karma en hiërarchie.

Christelijk geloven in boeddhistisch Thailand
In Thailand is één procent van de bevolking christen. De meeste christenen behoren tot de zogeheten Hill Tribes in het noorden en oosten van het land. De grootste kerk in Thailand is de Church of Christ. Deze presbyteriaanse kerk bestaat zo’n 150 jaar en heeft een goede naam opgebouwd. Vele ziekenhuizen en scholen zijn gesticht door deze kerk. Het grootste seminarie is het McGilvary College of Divinity in Chiang Mai. Deze universiteit is een theologisch onderdak voor aspirant-predikanten uit heel Azië en biedt daarom ook een internationale Master of Divinity aan. Hendrie van Maanen is namens Kerk in Actie (de uitvoerder van het diaconale en zendingswerk van de Protestantse Kerk) uitgezonden naar Thailand om in dit programma les te geven.
Kijk ook op: www.kerkinactie.nl/blogvanmaanen 

Afbeelding galerij

{gallery}420200{/gallery}
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda