FacebookTwitterLinkedIn
maandag, 14 April 2014 13:34

Te huur: huis van God

'We gunnen de kerken meer inkomsten' 'We gunnen de kerken meer inkomsten' Tekst: Jeroen Schalk, Beeld: huureenkerk.nl

Steeds minder mensen, steeds meer onderhoud. Het is de bittere realiteit voor veel Nederlandse kerken. De gebouwen, ooit vol overtuiging gebouwd als huis van God, worden daardoor steeds vaker rijp voor verkoop of zelfs sloop geacht. Zonde op veel manieren, vindt huureenkerk.nl. Het huis van God? Dat moet gewoon te huur zijn.

"Een kerk huren voor allerlei doeleinden is niet nieuw, dus is huureenkerk.nl dat ook niet", vertelt Kees van Duijn, een van de initiatiefnemers. "Wij zijn in praktische zin vooral een partij die een zoekmachinefunctie vervult, waarin we zoveel mogelijk kerken die gehuurd kunnen worden, overzichtelijk weergeven op de website." Van Duijn, Sjoerd Hogenbirk en Martijn Harlaar zijn de bedenkers van huureenkerk.nl. Het trio heeft zelf ook een kerkelijke achtergrond. Ze profileren zich als 'zelfstandige sociaal-ondernemers met hart voor de kerk', met als uitgangspunt dat kerken toegankelijker worden voor een breder publiek. Dan zouden bijvoorbeeld ontwikkelingen als vergrijzing veel minder een bedreiging voor de toekomst van een kerkgebouw zijn.

Honderden kerken
Op dit moment zijn er ruim twintig 'huurkerken' te vinden op de website en daar moeten er natuurlijk meer bij komen, legt Van Duijn uit. "Het exacte getal weet ik niet, maar in Nederland zijn er honderden kerken die verhuurd zouden kunnen worden." Dit zijn kerken van verschillende christelijke stromingen, die niet allemaal hetzelfde tegenover het idee van verhuur staan. "We benaderen allerlei kerken, ongeacht de geloofsstroming. We merken wel dat protestantse, vooral hervormde gemeenten meer open staan voor verhuur van hun gebouw." Bij rooms-katholieke kerken ligt dat toch iets anders, aldus Van Duijn: "De kerk verhuren voor exposities en bepaalde concerten kan wel, maar er zijn toch wat minder mogelijkheden als het gaat om doeleinden waarvoor de kerk gehuurd wordt."

Een gemiste kans, denkt Van Duijn, die het jammer vindt dat kerken het financieel steeds lastiger krijgen. "Door een kerk te verhuren, genereert een kerkgemeenschap meer inkomsten." En dat kan kerken meer lucht geven op financieel gebied, bijvoorbeeld omdat onderhoud van het gebouw dan in verhouding minder geld opslokt. Het was voor huureenkerk.nl-collega Harlaar reden om dit voordeel toe te lichten in een ingezonden brief aan de Volkskrant. Van Duijn: "Mijn collega reageerde daarmee ook op het bericht dat Nederlandse kerken geen geld meer hebben om armoede te bestrijden. Ook dat probleem zou opgevangen kunnen worden als kerken hun gebouw ook voor andere doeleinden willen verhuren."

Vooral concerten
Die andere doeleinden hoeven overigens helemaal niet spannend of godslasterlijk te zijn. Sterker nog, kerken worden tot nu toe voor gangbare evenementen gehuurd. Dat laat huureenkerk.nl zien met een eigen Landelijke Monitor Kerkverhuur 2014. Concerten (31%), vergaderingen (25%) en bruiloften (11%) scoren hoog. Maatschappelijke instellingen en particulieren zijn grootgebruikers; donderdag tot en met zondag zijn de dagen waarop de kerk het meeste gehuurd wordt. Of deze gegevens nog veranderen weet Van Duijn niet, maar de drie initiatiefnemers hopen dat godshuizen in de toekomst steeds toegankelijker worden voor een breed publiek. "Omdat wij een hart voor de kerk hebben, hopen we dat de kerk op deze manier ook meer het hart van een dorp of wijk kan worden."

Het interieur op bovenstaande foto is van de Nieuwe Kerk in Utrecht. Het initiatief huureenkerk.nl wordt ondersteund door de Protestantse Gemeente Utrecht.

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda