FacebookTwitterLinkedIn
donderdag, 10 April 2014 16:24

Werkconferentie: spiritualiteit terug in de organisatie

Werkconferentie: spiritualiteit terug in de organisatie Tekst: Jeroen Schalk, Beeld: Volzin

Spiritualiteit en ondernemerschap: een link die nog te weinig gelegd wordt. Terwijl dat wel zou moeten, meent Gerhard Schuil. Hij is directeur van stichting Oikos, mede-organisator van de conferentie ‘Spiritualiteit in bedrijf’, op vrijdag 9 en zaterdag 10 mei in Soeterbeeck te Ravenstein. Terug naar de bezieling is het devies voor ondernemers.

“Christelijk-maatschappelijke organisaties staan voor allerlei uitdagingen”, begint Schuil. “Budgetten lopen terug, maatschappelijk vertrouwen neemt af en voor kerkelijke instanties is secularisatie iets om serieus rekening mee te houden.” Hierop wordt wel gereageerd, maar volgens Schuil is dat nou juist het probleem: “Organisaties hobbelen vaak noodgedwongen achter de ontwikkelingen aan, ze handelen reactief.”

Bezieling
Daarom is teruggrijpen naar de eigen spiritualiteit essentieel voor een toekomstperspectief. “Christelijk-maatschappelijke organisaties hebben een rijke bron vanuit waar ze werken. De bron kan religieus zijn, maar ook op een andere manier spiritueel.” Maar wat ís die spiritualiteit dan? Schuil: “Vrij simpel: bezieling, het ‘waarom’ van de organisatie.”

Volgens Schuil wordt de waarom-vraag door de drukte van alledag nogal eens vergeten. “In het dagelijks leven komen we er vaak niet aan toe. Terwijl in eigenheid juist de kracht zit, zeker voor organisaties en in ondernemerschap. Tijdens de conferentie willen we deelnemers daar bewust van maken. Veel organisaties zijn bezig met unique selling points, dus met hoe je iets verkoopt. De unique sacred postulates daarentegen zijn nog veel belangrijker.”

Praktijkvoorbeelden
Deze term, unique sacred postulates, slaat op de diepste overtuiging om te doen wat een mens doet. Wie zich bewust is van die overtuiging, kan veel meer toevoegen in een christelijk-maatschappelijke organisatie. “Tijdens de conferentie willen we deelnemers helpen reflecteren op hun ‘waarom’ binnen een organisatie. Het is de bedoeling dat ze naar huis gaan met bewustwording én praktijkvoorbeelden.”

Het gaat namelijk niet alleen om de waarom-vraag, aldus Schuil, ook het ‘hoe’ is belangrijk. “Het is namelijk de bedoeling dat de bezieling – of spiritualiteit – alle lagen van een organisatie raakt. Een bezielde organisatie handelt proactief en loopt dus niet meer achter allerlei onvoldongen feiten aan.” Deelnemers gaan op 9 en 10 mei zelf aan de slag, maar krijgen ook presentaties en voorbeelden van christelijke organisaties waarin de spiritualiteit dagelijks zichtbaar is.

Waardevol
Schuil is zichzelf ook bewust van de spiritualiteit in zijn werk. “Christelijk-maatschappelijke organisaties hebben de taak om de aan ons opgedrongen wereld te doorbreken. Niet in vijandige zin, maar met inspiratie vanuit onze eigen bronnen, om zo de wereld beter te maken. Ik vind het waardevol dat ik in mijn leidinggevende functie een ontwikkeling heb mogen doormaken, en dat ik deze kennis en inspiratie constant mag doorgeven aan anderen.”

Oikos werkt sinds 1994 aan veranderingen in de Nederlandse samenleving, gericht op rechtvaardige en duurzame ontwikkeling wereldwijd. De stichting doet dit door middel van onderzoek, educatie en campagnes. Waar mogelijk worden de krachten gebundeld met andere organisaties, zoals in de aanstaande werkconferentie. Meer weten over de conferentie ‘Spiritualiteit in bedrijf’? Kijk dan op: http://www.stichtingoikos.nl/actueel/werkconferentie-spiritualiteit-bedrijf

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda