FacebookTwitterLinkedIn
maandag, 30 October 2017 12:09

Richard Rohr: de goddelijke dans

God is niet alleen een danser, hij is de danser zelf, meent Richard Rohr. Hoe de drie-eenheid weer actueel wordt.

Wie loopt er nog warm voor de goddelijke drie-eenheid van Vader, Zoon en heilige Geest? De drie-eenheid is ook voor veel gelovigen niet meer dan een ingewikkeld theologisch begrip waar nog maar weinig over gesproken of geschreven wordt. Tegen de stroom in zet de Amerikaanse franciscaan Richard Rohr de drie-eenheid centraal in De goddelijke dans. Wij begrijpen volgens hem niet meer zo goed wat de oude christenen ermee bedoelden, en daarom is het begrip op de achtergrond geraakt. Rohr ziet het als zijn missie om ons, hedendaagse lezers, de drie-eenheid goed uit te leggen en hij kwijt zich met enthousiasme van deze taak.
Op de kaft van het boek staat de Russische icoon van de drie-eenheid. Deze is van de hand van de vijftiende-eeuwse icoonschilder Andrei Rublev. In de Russische iconografie wordt de drie-eenheid afgebeeld als de drie engelen die op bezoek gaan bij Abraham, zoals verteld in het bijbelboek Genesis. Volgens Rohr geeft deze icoon het wezen van God weer: “Het principe van één is eenzaam; het principe van twee is oppositie, het drijft je naar de ene of de andere voorkeur; het principe van drie is inherente beweging, dynamisch en productief”, zo verwoordt hij het. Rohr ziet de drie-eenheid vooral als een dynamische relatie, een stroom of een dans. Dit beeld, van God als volkomen relatie, zet hij tegenover de notie van de almachtige God die binnen het christendom overheerst. Dat beeld is volgens hem te statisch en doet God geen recht. Het is tijd voor een paradigmawisseling.
Relatie staat voor Rohr boven alles en de drie-eenheid is daar een perfect beeld voor. De theologische belangstelling voor de drie-eenheid neemt intussen toe, ziet Rohr. Hij legt een verband tussen deze toegenomen belangstelling en recente ontwikkelingen in kwantumfysica, biologie en kosmologie. Volgens de natuurkundigen is de werkelijkheid fundamenteel relationeel en daarin ziet hij een benadering van de werkelijkheid die voor de theologie ook heel bruikbaar is: alles staat in relatie tot al het andere; mensen staan in relatie tot elkaar en tot God.
Naast de wetenschap laat Rohr zich ook door andere godsdiensten inspireren. Rohr wordt mede daardoor door velen geplaatst in de hoek van de new age. Hij verzet zich daar met hand en tand tegen. Daarom verwijst hij zoveel mogelijk naar zowel oude kerkvaders en hedendaagse theologen. “Dit is niet een of andere nieuwe, trendy theologie die uit Amerika komt overwaaien: dit is zo traditioneel als wat,” zegt hij heel nadrukkelijk.
Zo haalt hij voor het centrale beeld van de goddelijke dans onder andere de Cappadocische kerkvaders uit de vierde eeuw aan. Zij zochten woorden voor die goddelijke dans: “wat er ook in God gaande is, het is een stroom, een volmaakte gemeenschap van Drie – een rondedans van liefde.“ God is niet alleen een danser, hij is de dans zelf. En wij zijn uitgenodigd om met deze dans mee te doen. God laat zich kennen door een relatie van vertrouwen en liefde. ●

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda