FacebookTwitterLinkedIn
woensdag, 19 April 2017 14:35

Herman Westerink e.a.: Spiritualiteit op scherp. Plaatsen van kritische spiritualiteit

De kritische dimensie van spiritualiteit

In ‘Spiritualiteit op scherp’ gaan zes wetenschappers van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen in op de kritische dimensie van christelijke spiritualiteit. Herman Westerink bijt de spits af en betoogt dat spiritualiteit in onze moderne tijd per definitie een kritische spiritualiteit is, bestaande uit een innerlijke, een confessioneel-religieuze en een politieke dimensie.  Kristin Zeyer buigt zich over de pauselijke zendbrief Laudato Si van 2015. Deze brief is geïnspireerd op het Zonnelied van Franciscus van Assisi, die niet alleen zorgde voor de mensen om hem heen, maar die je ook wel een ‘ecoheilige’ zou kunnen noemen. Met zijn hulp laat ook de paus een kritische noot horen: hij roept op tot “verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving (natuur en dieren)”. Inigo Bocken schrijft over Daniel Berrigan, dichter, jezuïet, activist en wat er aan het licht kwam op de dag van zijn begrafenis: “de poëtische noodzaak om stelling te nemen in een samenleving waarin de ruimte van het menselijke steeds opnieuw door geweld en onderdrukking bedreigd wordt: kritische spiritualiteit”. Thomas Quartier gaat op zoek naar de kiemcellen van maatschappelijke spiritualiteit, door te kijken naar een kernhouding van de christelijke spiritualiteit vanuit het klooster, de barmhartigheid”. Anne-Marie Bos beschrijft de onderwijsvisie van Titus Brandsma, vanuit karmelitaans perspectief. Theo van Zee sluit af met een essay over kritische spiritualiteit met betrekking tot schoolleiders in het katholieke onderwijs. Dit boek toont  dat er in de christelijke  spiritualiteit  in allerlei  maatschappelijke  velden  ruimte  is of gemaakt kan worden voor een kritische dimensie.

Herman Westerink e.a.: Spiritualiteit op scherp. Plaatsen van kritische spiritualiteit, Berne Media, 128 blz., € 12,90

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda