FacebookTwitterLinkedIn
woensdag, 19 April 2017 14:30

Roel Pomp: Op de Uitkijk. Messiaans geloven

De Bijbel tussen poëzie en proza

Wijlen dominee Kleijs Kroon zei ooit, toen men naar zijn visie op de Brief aan de Hebreeën vroeg, dat hij daarvoor eerst over het Oude Testament moest spreken: zonder dat zou je de Hebreeën nooit echt kunnen vatten. Aan de hand van eenendertig stellingen die Kroon formuleerde, bespreekt Roel Pomp in Op de Uitkijk op zijn eigen manier, maar geïnspireerd door Kroon, het Oude Testament, dat volgens hem “een prachtige boekenverzameling (is) van waaruit ‘God’ via de levens van gewone mensen, mensen als wij, zich aan ons bekend wil maken”. De stellingen lopen uiteen van vragen als ‘Wat is toch dat Joodse volk?’ en beweringen als ‘Geloven is wat anders dan er zeker van zijn  dat ‘God’ bestaat (…)’, tot antwoorden vol kritische opmerkingen als “er is geen enkele aanwijzing dat er ooit een Farao is geweest die bij een militaire operatie is verdronken”, over de uittocht uit Egypte. Na deze stellingen volgt een deel dat de titel ‘Verhalen over mensen van vroeger’ draagt. En daar gaat het dus over: mensen van vroeger. Bijbelse mensen dan wel. Dit deel houdt het midden tussen proza en poëzie. De korte zinnen, of lange zinnen die midden op de pagina onderbroken worden, en op de volgende regel verder gaan, geven de impressie dat het poëzie is, maar hoe meer je leest, hoe duidelijker het wordt dat het eigenlijk gewoon een lopend verhaal is. Pomp gebruikt, zoals Kick Bras, die het voorwoord schreef, ook al aangeeft, meer spreektaal dan schrijftaal. Of het verhaal er levendig door wordt of dat het vooral storend is, zul je zelf moeten uitvinden. Waar het uiteindelijk op aankomt, is: “Niet terugkijken, niet voor je  uitschuiven. Je zelf een vraag stellen: wat staat mij te doen, nu? En dan die vraag beantwoorden.”

Roel Pomp: Op de Uitkijk. Messiaans geloven, Narratio, 140 blz., € 15,00

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda