FacebookTwitterLinkedIn
donderdag, 18 February 2016 15:49

Gerben Bakker: Ethiek en veiligheid

Anders dan de titel en omslag van dit boek is de inhoud allesbehalve saai. Op een levendige, verhalende manier benadert Bakker het actuele onderwerp veiligheid als ethisch vraagstuk. Hij doet dat niet als de zoveelste schrijver die iets te zeggen heeft over onze omgang met veiligheid, maar als filosoof die de lezer de kans wil geven zelf grondig na te denken over veiligheid. In het eerste deel houdt hij de traditionele driedeling in de ethiek aan: gevolgenethiek, plichtethiek en deugdethiek. Per benadering geeft hij een theoretische introductie om daarmee vervolgens naar tastbare casussen te kijken, van de film The Shawshank Redempion en televisieserie Temptation Island tot actuele maatschappelijke kwesties als Syriëgangers en de aardgaswinning in Groningen. Hij pakt dit zo grondig aan, dat het boek naast een ethische reflectie op veiligheid ook evengoed een algemene inleiding in de ethiek zou kunnen zijn. In het tweede deel wordt aandacht besteed aan de ervaring van veiligheid in het dagelijks leven: de invloed van emotie (denk aan de massale verontwaardiging over politiegeweld), de eis van integriteit en ten slotte de rol van technologie.

Door de degelijke uitleg en tastbare voorbeelden is Bakker erin geslaagd een zeer toegankelijk en makkelijk leesbaar boek neer te zetten en tegelijkertijd de complexiteit van het onderwerp recht te doen. De lezer hoeft dan ook geen definitieve oplossingen voor lastige vraagstukken te verwachten, het gaat erom hem van gereedschap en kennis te voorzien om tussen alle meningen en mediahypes tot een eigen, weloverwogen reflectie te komen. “Juist de onafgebroken concurrentie tussen waarden bepaalt het vitale gehalte van de samenleving.” (Jeroen Fierens)

Gerben Bakker: Ethiek en veiligheid (Boom, 152 blz., €22,50)

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda