FacebookTwitterLinkedIn
dinsdag, 05 January 2016 13:37

Paul Begheyn (red.): Frans van der Lugt SJ

“Wij willen niet sterven van pijn of honger. Wij houden van het leven, en wij houden ervan om te leven, en wij haten het om te sterven van doodsangst. Dank u zeer.” Met deze woorden sloot jezuïet Frans van der Lugt in januari 2014 zijn videoboodschap af waarin hij een beroep op de wereld deed om de oorlog in Syrië te stoppen. De boodschap werd opgenomen in de stad Homs, die toen al twintig maanden belegerd werd. Enkele maanden later, op 7 april 2014, maakten twee kogels een einde aan het leven van pater Frans van der Lugt. Van zijn bijna 76 levensjaren had hij er 50 doorgebracht in het Midden-Oosten. Van der Lugt was Syriër met de Syriërs geworden. Hij weigerde te vertrekken voor het oorlogsgeweld. Zijn dood maakte zowel binnen als buiten Syrië grote indruk. Christenen en moslims bidden nu bij zijn graf in Homs.
Paul Begheyn stelde ter ere van zijn vermoorde medebroeder een bundel samen met teksten van en over Frans van der Lugt en reacties op zijn dood. “Ik houd met heel mijn, helaas zondig, hart van de mensen, vooral van de zondaars”, schreef Van der Lugt ooit over zijn religieuze roeping. Hij was een diep spirituele man, zo getuigen anderen over hem, iemand die in Syrië bruggen bouwde tussen christenen en moslims. Tegelijkertijd was hij onconventioneel en kritisch, ook in zijn politieke oordeel. Van der Lugt was niet tegen meer democratie in Syrië, zo schreef hij, maar vreesde voor de uitkomst: een soennitisch bewind dat zich keert tegen religieuze minderheden. Hij vreesde het zogeheten Syrische Vrije Leger meer dan president Assad. Zijn politieke analyses staan haaks op wat we dagelijks in onze kranten lezen. Ook na zijn dood geeft Pater Frans ons te denken. (Jan van Hooydonk)Paul Begheyn SJ (red.): Frans van der Lugt SJ, 1938-2014 (Valkhof Pers, 116 blz., € 12,50).

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda