FacebookTwitterLinkedIn
dinsdag, 05 January 2016 13:31

Chris van Bruggen: Zangen van zoeken en zien

Chris van Bruggen: Zangen van zoeken en zien Tekst: Henk Jongerius

Onder overweldigende belangstelling mocht Huub Oosterhuis onlangs in de Groningse Martinikerk het eerste exemplaar van de nieuwe oecumenische liedbundel Zangen van zoeken en zien in ontvangst nemen. Zoals het woord zangen al doet vermoeden, is de bundel opgedragen aan de bijna drie jaar geleden overleden priester-politicus Herman Verbeek die immers in zijn leven vele honderden ‘zangen’ schreef en componeerde. Door de financiële steun van het Verbeekfonds kon deze publicatie tot stand komen.

De bundel bevat maar liefst 746 liederen die zich op ‘liturgische broedplaatsen’ – onder andere de Ekklesia Amsterdam, de Pepergasthuisgemeente in Groningen en het dominicanenklooster in Huissen - bewezen hebben als voertuig voor het vierend samenkomen van mensen. Drie zaken maken deze bundel bijzonder: de thema’s die in orde komen, de registers, de afstemming op menselijke verlangens.

Bijzonder is deze liedverzameling op de eerste plaats omdat zij oecumenisch van karakter is en mensen wil helpen om in eigentijdse taal en over de kerkgrenzen heen woord te geven aan hun zoeken naar God in de wisselende omstandigheden van hun leven. De samenstellers kozen daarom voor een onderverdeling van de liederen naar thema’s, met elk een veelzeggende ondertitel. Zangen over de levensweg (‘leven is een lange reis’) bijvoorbeeld, maar ook zangen over gemeente, gemeenschap en samen leven (‘dit huis vol mensen’), over twijfel, vermoeden en geloof (‘waar kan ik U vinden’), over Gods hulp in het menselijk leven (‘om mensen bewogen), over samenleving, omkeer en toekomst (‘dat een nieuwe wereld komen zal’), over de mens die wij willen worden (‘maak mij mooi’), enzovoort.

Bijzonder verdienstelijk in deze bundel zijn ook de opgenomen registers. Daardoor ontvangt de gebruiker een zeer overzichtelijk beeld van het grote aanbod aan zangen, liederen, acclamaties, mantra’s en litanieën. Zij bieden hulp bij het zoeken van een geschikt lied in een viering. Daarbij kan men zoeken vanuit verschillende invalshoeken: de tijd van het jaar of de gelegenheid die gevierd wordt of een specifiek moment in de viering – van begroeting tot zegen en slotzang. Voor al die mogelijke onderdelen is er een rijk aanbod aanwezig.

Wie een bepaald thema zoekt, staan een uitgebreid aantal trefwoorden ter beschikking. Daarin komen een groot aantal menselijke verlangens, emoties, behoeften en levensvragen voorbij. Ook dat is bijzonder. Daarnaast kan men ook zoeken op een bijbelpassage. Wat opvalt is, is het grote aantal liederen in de bundel waarvan de inhoud terug te vinden is in de 150 psalmen. Natuurlijk ontbreekt ook een alfabetisch register registers op de beginregels of titels van de liederen niet. Door dit alles is er een bundel tot stand gekomen waarmee heel verschillende vormen van vieren een muzikale invulling kunnen krijgen.

Ik stem van harte in met de woorden uit de inleiding: “De taal in deze bundel is een eigentijdse geloofstaal, met beeldspraak die nieuwe wegen zoekt om het onzegbare te naderen. Geen uitsluiting of veroordeling, maar uitnodiging en verbinding wordt er gezocht. Verrassend en origineel verwoorden de liederen wat mensen geloven en hoe zij zich verbinden met het doorgaande verhaal van God en mensen."

Zangen van zoeken en zien ademt de sfeer van een aan mensen nabije liturgische praktijk en kan voor hen die zorg dragen voor het biddend samenkomen van een gemeenschap een voortreffelijk hulpmiddel zijn. (Henk Jongerius)

Chris van Bruggen: Zangen van zoeken en zien. Oecumenische liedbundel (Kok, 1184 blz., € 25,-).

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda