FacebookTwitterLinkedIn
dinsdag, 13 October 2015 15:34

Ulrich Beck: De wereldrisicomaatschappij

Tekst: Lucas van Heerikhuizen.

Wat in één land gebeurt heeft consequenties voor álle landen. De onlangs overleden bekende Duitse socioloog Ulrich Beck, die ook onder theologen en in kerkelijke kringen aanzien geniet, heeft dit kenmerk van onze tijd opgemerkt. Landen moeten volgens hem reflecteren op de schadelijke gevolgen van hun handelen op mondiale schaal. Het leverde zijn idee van 'reflexieve modernisering' op. Onderdeel van dit denkproces is ook het aanduiden van risico's. Beck werkt dit uit in zijn boek. Het boek behandelt verschillende risico's die wij vandaag de dag om ons heen zien. De auteur noemt ecologische, economische en terroristische risico's als de voornaamste op wereldschaal. De rol van wetenschap komt telkens ter sprake. Risico's wetenschappelijk berekenen lukt bijvoorbeeld niet meer door de dreiging van terrorisme. Bij vliegveiligheid is nooit rekening gehouden met kwade bedoelingen. Toch blijken terroristen vliegtuigen als wapen in te kunnen zetten. Volgens Beck is de technologie van de toekomst daarom een 'doos van Pandora'.

Becks analyse is verhelderend, maar hij is helaas een stroeve schrijver. Het boek barst van sociologisch jargon. Zijn zinnen beslaan vaak meer dan vier regels. Hij houdt van opsommingen en lijstjes, maar vaak vertroebelt hij zijn tekst door de lengte daarvan. Praktijkvoorbeelden ontbreken waardoor het boek theoretisch blijft. Hij besteedt te weinig aandacht aan centrale begrippen en staat te lang stil bij details. Door al deze zaken is dit boek niet erg toegankelijk. Voor de ingewijde socioloog interessant, maar voor een breed publiek moeilijk te doorgronden. Dat is jammer omdat het onderwerp juist zo urgent en boeiend is.

Ulrich Beck. De wereldrisicomaatschappij. Op zoek naar verloren zekerheid. Wereldbibliotheek, 192 blz., € 19,99

beck

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda