FacebookTwitterLinkedIn
donderdag, 23 July 2015 11:15

Nicolette van Gestel (red.): De kracht van de gemeenschap

Hoe kan een samenleving in elkaar steken waarin men betrokken is en elkaar stimuleert? De Kracht van de Gemeenschap, is een bundel die zich met deze vragen bezig houdt.

Tekst: Rita van Nierop

Participatiesamenleving

Sinds de term 'participatiesamenleving' in de Troonrede van 2013 werd aangekondigd als toekomstbeleid, is er veel om te doen geweest. In een participatiesamenleving moeten allerlei nieuwe verbanden ontstaan om zorg te dragen voor elkaar. Er is een wisselwerking tussen de rol van deze nieuwe gemeenschappen en de rol van de overheid. In de bundel De kracht van de gemeenschap wordt onderzocht wat de sterkte is van deze hedendaagse gemeenschappen. Wat is de rol van actieve burgers en wat zijn hun verwachtingen? En op welke gebieden kunnen overheden hen ondersteunen en waar zouden ze juist terughoudend moeten zijn in hun bemoeienis?

Wat een gemeenschap is

De inleiding licht toe wat een gemeenschap is. Zo'n verband deelt waarden en stelt grenzen, waardoor onderscheiden wordt wie erbij hoort en wie erbuiten valt. Er is ook sprake van een relevante maatschappelijke betekenis. Een gemeenschap kan bijdragen aan een meer ideale samenleving. Zo toont onderzoek aan dat arbeidsgemeenschappen beter functioneren als de werknemers het gevoel hebben erbij te horen. Maar soms zijn er ook donkere kanten. Een traditioneel nadeel van een gemeenschap is ongelijkheid: mensen zijn in de ene groep beter af dan in de andere.

Van filosofisch tot praktisch

Het boek heeft een prettige opbouw. De bijdragen van bekende auteurs als Hans Goslinga lopen van meer filosofisch en historisch tot praktisch. Informatieadviseur Bert Mulder beschrijft in een boeiende bijdrage hoe de informatietechnologie en sociale media in onze netwerksamenleving leiden tot flexibele vormen van organisatie. Maar hij waarschuwt wel dat de informatiestructuur van professionals opnieuw moet worden doordacht en aangepast om de nieuwe gemeenschappen te kunnen ondersteunen.

Nicolette van Gestel (red.). De kracht van de gemeenschap. Valkhof Pers, 152 blz., € 15,95. Bekijk online.

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda