FacebookTwitterLinkedIn
donderdag, 18 June 2015 11:13

Van den Beld: Het andere gezicht van de kerk

'Gouden jaren’ werden het, schrijft Henk Baars, laatste voorzitter van de Acht Mei Beweging (AMB), in het voorwoord van Het andere gezicht van de kerk. De AMB dankt haar bestaan aan de manifestatie op 8 mei 1985, toen ter gelegenheid van het bezoek van paus Johannes Paulus II aan Nederland 12.000 ‘vernieuwingsgezinde katholieken’ op het Haagse Malieveld samenkwamen. Dertig jaar na dato stelt Tom van den Beld nu de geschiedenis van de AMB te boek. Organisatorische perikelen, interne discusssies, strijd met de bisschoppen, de inhoud van de manifestaties en de speerpunten van het beleid: Van den Beld geeft ze nauwgezet weer. Hij belicht niet alleen de sterke kanten van de beweging, maar ook haar zwakten. Om uiteindelijk uit te komen bij wat de centrale vraag van zijn boek is: vormde de AMB het begin van een nieuwe periode voor de Nederlandse katholieke gemeenschap of moet zij veeleer verstaan worden als laatste opflikkering van het vernieuwingselan van  de jaren ‘60? Het oordeel van de schrijver is genuanceerd. De AMB heeft veel gelovigen een geestelijk thuis geboden, waarop menigeen nog altijd teert. Tegelijkertijd werd deze in essentie binnenkerkelijke beweging door de geschiedenis – secularisatie en ontkerkelijking – ingehaald. Ze slaagde er niet in een brug te slaan naar de leefwereld van jongeren. Van den Beld citeert bisschop Bomers: “Als de polariserende Acht Mei Beweging maar eenmaal is verdwenen, gaat het met de kerk vanzelf weer de goede kant op.” De AMB legde inderdaad in 2003 het loodje, maar dat het sindsdien met de r.-k. kerk  in Nederlad beter zou gaan, zullen maar heel weinigen durven beweren. Ook de kerk loopt het gevaar een ‘generatieverschijnsel’ te zijn. (Volzin 2015, nummer 5, Jan van Hooydonk)

Tom van den Beld, Het andere gezicht van de kerk. De Acht Mei Beweging 1985-2003, Valkhof Pers, 224 blz., € 19,50

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda