FacebookTwitterLinkedIn
maandag, 18 May 2015 11:14

Meulenbelt & Römkens (red.): Het F-boek

"Vrouwen maar ook manennen hebben nog een wereld te winnen, en dat is méér dan een kwestie van individueel doorzetten. En het hokjesdenken -v/m- is een hardnekkig obstakel, zeker als we het niet weten te verbinden met andere verschillen die mensen op achterstand kunnen zetten."
Dit zijn twee dingen waarover 'men' het eens. 'Men', dat zijn de ruim zestig mensen die aan het woord komen in Het F-boek. Ze heben uiteenlopende achtergronden. Mannen, vrouwen, transgenders, jong en ouder, studenten en hoogleraren vertellen waarom feminisme nodig is. Want dit is ook in 2015 nog nodig. Seksestereotyperingen blijven actueel. Mannen dienen kostwinner te zijn en vrouwen werken parttime om voor de kinderen te zorgen. Maar de mannelijkheid als norm moet ter discussie gesteld worden. Vrouwelijkheid en mannelijkheid zijn geen tegengestelde categorieën, het denken in die patronen moet worden doorbroken.
Na de tweede feministische golf in de jaren '50 is het feminimse nu bezig met met een nieuwe opmars. Vanuit migrantenkringen komen steeds meer bewegingen die zich bezighouden met hun eigen emancipatie. Voor moslims is de fundamentele vraag hoe feminisme en islam zich tot elkaar verhouden, al geldt deze vraag net zo goed voor andere religies. Dit perspectief had nog wat meer uitgewerkt kunnen worden - alleen rabbijn Marianne van Praag en moslimtheoloog Anna van Dijk vertellen iets over deze worsteling. Maar verder zijn de invalshoeken van de bijdragen zeer divers. Zoals Dylan van Rijsbergen zijn droom verwoordt: "Ik hoop ooit te kunnen leven in een wereld waarin meer mannen begrijpen dat liefde werkelijk iets anders is dan het zorgen voor een gezinsinkomen." (Volzin 2015, nummer 4, Rita van Nierop)

Anja Meulenbelt & Renée Römkens (red.), Het F-boek. Feminisme van nu in woord en beeld, Het Spectrum, 336 blz., € 19,99

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda