FacebookTwitterLinkedIn
maandag, 18 May 2015 10:33

Van der Meiden & Stegeman (red.): Voor stad en kerk

Stek - stichting voor kerk en stad in Den Haag - vierde in 2014 haar tweede lustrum. Tien jaar inzet "voor vrede en recht in de stad voor alle mensen, vooral voor mensen in een kwetsbare positie, en voor bevlogen kerkgemeenschappen, waar lofzang en gebed en het goede doen harmonieus samengaan" (directeur Ineke Bakker), vormde de aanleiding om in een publicatie stil te staan bij de vier woorden die de missie van deze protestantse diaconale instelling uitmaken: verbinden, beschermen, versterken en bezielen. De opbouw van de vier delen in dit prachtig uitgegeven boek is steeds dezelfde: een foto, een essay door een deskundige buitenstaander, een gedicht, een interview met een vrijwillig(st)er, een beeldassociatie, een bijbeltekst, een essay door een Stek-medewerker, een tafelgebed. Mooi om te zien hoe beeld en reflectie, nuchter handelen en spiritualiteit in dit door en door diaconale boek harmonieus samengaan en elkaar versterken.
Verbinden, beschermen, versterken en bezielen: wie verwacht dat achter zulke titels vooral wolligheid schuil gaat, heeft het mis. Zo betoogt theoloog Mecheteld Jansen in haar beschouwing over 'verbinden' dat het in het missionair-diaconaal werk niet gaat om "harmonie met het gelijke" maar juist om verbindingen die worden bevochten op je eigen moeite met de ander. "Het gaat om overwinning van je ergernis of soms zelf overwinning van de afkeer van de ander." "Want die ander is als jij", vult Stek-medewerker Willem van der Meiden aan. Vrijwilliger Rik Pronk belicht de praktische kant. Hij mag graag op stap gaan met kinderen waar een paar stukjes af zijn. "Ik zie mezelf terug in die gastjes." Inspiratiegids luidt de ondertitel van het boek. Het is niet teveel gezegd. (Volzin 2015, nummer 4, Jan van Hooydonk)

Willem van der Meiden & Derk Stegeman (red.), Voor stad en kerk. Inspiratiegids, Skandalon, 100 blz., € 14,50

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda