FacebookTwitterLinkedIn
donderdag, 26 March 2015 12:16

Hans Snoek: Van huis uit protestant

Het protestantisme in Nederland heeft in de laatste decennia nogal wat veranderingen doorstaan. Zo is het traditionele godsbeeld onderhevig aan onttakeling en zijn we het scheppingsverhaal gaan lezen als ware het een gedicht.
Theoloog Hans Snoek, die zelf opgroeide in een traditioneel protestants gezin, analyseert in zijn boek de veranderingen in het Nederlands protestantisme. “Na de jaren ‘60 werd alles anders”, schrijft hij. Snoek heeft tien thema’s geselecteerd waarover nu anders wordt gedacht dan ten tijde van de verzuiling. Een van die thema’s is de wijze waarop over God gedacht wordt. Zo constateert Snoek dat Gods almacht is afgenomen en dat hij menselijker is geworden. Een ander thema is dat van het geloof in het leven na de dood. Mensen zijn terughoudender geworden met geloven in de opstanding van de doden. Tegenwoordig lijkt eerder de medische wetenschap aan mensen gevoelens van zekerheid te bieden.
Snoek stelt twee kernvragen om de veranderingen te beschrijven: “Welke levensbeschouwelijke veranderingen hebben Nederlanders die zijn opgevoed met het calvinistische protestantisme in de laatste vijftig jaar doorgemaakt? En welke ervaringen en/of opvattingen hebben daaraan bijgedragen?” Aan de hand van gesprekken met Johan Blom en zijn vijf kinderen verdiept Snoek zich in deze vragen. Dit gezin heeft de veranderingen aan den lijve ondervonden en deze gesprekken brengen de beschreven veranderingen dichterbij.
Het boek zal herkenbare verhalen bevatten voor ouderen die de veranderingen hebben meegemaakt. Voor jongere lezers biedt het een interessante inkijk in de recente geschiedenis van het protestantisme. (Rita van Nierop)

Hans Snoek, Van huis uit protestant, Kok, 248 blz., € 18,99

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda