FacebookTwitterLinkedIn
donderdag, 26 February 2015 09:46

Karen Armstrong: In naam van God

De oorzaak van gewelddadig geweld zoeken mensen in westerse samenlevingen in religie. Een geseculariseerde staat is het ideaal, want tja, religie brengt weinig goeds voort. Kijk maar naar  ‘11 september’, de recente aanslagen in Parijs of de kruistochten – in naam van God is alles toegestaan.
De Britse religiewetenschapper Karen Armstrong verdedigt zich hiertegen en dat doet ze op een overtuigende manier. Ze wil religie en geweld zeker niet van elkaar loskoppelen, maar betoogt dat religie vaak juist niet dé oorzaak is. Seculiere bewegingen zijn ook niet gevrijwaard van geweld, denk maar aan de Franse Revolutie. Armstrong plaatst de ontwikkeling van het huidige beeld van religie in een breed kader. Ze begint bij de overgang van een samenleving van jagers-verzamelaars naar een agrarische samenleving en komt via het oude India, China en het koloniale tijdvak uit bij het seculiere Westen. Aan de ene kant geeft dat het gevoel dat ze te veel koeien bij de hoorns wil vatten, aan de andere kant is het een prettig overzicht van de geschiedenis van religie. Armstrong wil met een genuanceerd beeld komen om de problemen van nu te kunnen doorgronden en aanpakken. We hebben niets aan simplistische veronderstellingen over de aard van religie of de rol ervan in de wereld. Religieus extremisme valt niet alleen te begrijpen tegen de achtergrond van religie zelf, maar komt ook voort uit economische en politieke belangen, belangen waar al eeuwenlang geweld uit voortvloeit. Armstrong wil ons helpen om verbanden te zien tussen gebeurtenissen en geweld en daar slaagt ze in. “We zijn allemaal, zowel religieuzen als seculieren, verantwoordelijk voor de huidige toestand van de wereld.” (Rita van Nierop)


Karen Armstrong, In naam van God. Religie en geweld, De Bezige Bij, 640 blz., € 24,90

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda