FacebookTwitterLinkedIn
vrijdag, 13 February 2015 12:06

Thomas Halik: Geduld met God

Thomas Halik: Geduld met God Tekst: Chris van Wieren

“We moeten beslist niet de positie van ‘rechtvaardige oudste broer’ innemen!” Tomás Halík verwijst naar het bijbelverhaal over de verloren zoon wanneer hij zoekt naar aansluiting tussen christen en atheïst. Voor de Tsjechische theoloog Halík, vorig jaar winnaar van de prestigieuze Templetonprijs, was er een grote noodzaak deze relatie uit te werken. Afkomstig uit het meest geseculariseerde en atheïstische land van Europa werd hij ten tijde van het communisme in het geheim tot r.-k. priester gewijd. Na de val van de Muur zocht het land, onder leiding van Halíks vriend Václav Havel, naar de juiste manier om het gewelddadige verleden achter zich te laten. Die oplossing was volgens sommigen het compleet vergeten en stilzwijgen van het verleden. Halík pleitte echter voor een andere aanpak: verbroedering door de dialoog aan te gaan. Want: “In de dialoog gebeurt de waarheid.”
Het boek Geduld met God is het resultaat van Halíks zoeken naar de juiste toon bij het ontmoeten van de a-religieuze ander, om de beoogde verbroedering te bewerkstelligen. Met een overtuigend en diepgravend antwoord ziet hij in die ander de bijbelse figuur van Zacheüs. Mensen als Zacheüs zijn “zoekend en nieuwsgierig, maar willen ook afstand en overzicht houden”. Halík heeft de houding van Zacheüs lief. Zijn boek is een pleidooi om de man, die zich onzeker in de boom verschuilt, te omarmen en mee te nemen in de zoektocht naar wie God is. Want daar is de auteur zeker van: God moet je blijven zoeken. Wie deze zoektocht te vroeg staakt, blijft volgens hem steken in een al te gemakkelijk en lui geloof, of komt uit bij een saai en onvruchtbaar ongeloof. “Geloof is er juist voor de momenten van schemering, van meerduidigheid van het leven en de wereld, maar ook voor de nacht en de winter van Gods zwijgen.”
Juist vanwege diens ervaring van het zwijgen van God neemt Halík de ongelovige serieus. Hij merkt op dat atheïsten goede redenen hebben om niet te geloven: de pijn van onbeantwoorde vragen, het mysterie van het kwaad of de corrupte uitwerking van religie vormt de ‘heilige grond’ waar zij op staan. De oprechte kritiek van de ongelovige is een ‘hartstochtelijk protest-atheïsme’. Hij (h)erkent de vragen die zij stellen en beseft dat antwoorden geen voldoening geven. “Met atheïsten van een bepaalde soort kan ik het gevoel van Gods afwezigheid in de wereld mee ervaren. Hun interpretatie van dit gevoel gaat me echter te snel – ze lijkt me een uiting van ongeduld.”
Dus is geduld de oplossing; voor de zoektocht naar God, maar ook om scepsis of fanatisme in de samenleving tegen te gaan. “De liefde is geduldig”, schreef de apostel Paulus al. Dit boek zit vol met die liefde: fraaie zinnen, meditatieve gedachten en ook terechte verontwaardiging over wat er mis is in de wereld. Het is zonde dat dit boek uit 2007 niet eerder in het Nederlands is vertaald, want de noodzaak voor geduld in het (religieuze) debat over zingeving is wel duidelijk. Hoogst belangrijk, want: “christelijk en seculiere humanisten hebben elkaar nodig om de democratische samenleving overeind te houden.”

Thomas Halik, Geduld met God. Twijfel als burg tussen geloven en niet-geloven, Boekencentrum, 192 blz., € 19,50

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda