FacebookTwitterLinkedIn
woensdag, 04 February 2015 14:34

Ton Crijnen: Kardinaal Ad Simonis

‘Komt u met partner?” Die vraag stelde ‘een dame van het Hof’ aan kardinaal Simonis toen zij hem op last van Hare Majesteit uitnodigde als gast bij een staatsdiner ter ere van de bezoekende Italiaanse president. Zijne Eminentie ziet de humor van dit soort voorvallen wel in. Hij heeft natuurlijk ook gelijk wanneer hij zich beklaagt over de onkunde en onnozelheid van veel Nederlanders op kerkelijk terrein. Alleen daarom al is het goed dat journalist Ton Crijnen een biografie heeft geschreven van de man die veertig jaar lang als bisschop van Rotterdam en aartsbisschop van Utrecht heeft geopereerd als kerkleider in de branding van het godsdienstige en maatschappelijke leven. De hoofdpersoon heeft volop aan het boek meegewerkt. Crijnen voerde maar liefst dertig urenlange gesprekken met hem. De auteur interviewde ook nog eens zestig anderen. Vanzelfsprekend dook hij ook volop de archieven in. Het kloeke resultaat  dwingt bewondering af: zeer leesbaar en evenwichtig van oordeel.
Ad Simonis is – ik zeg het nu met eigen woorden –  aardiger en intelligenter dan menigeen denkt. Maar hij beschikt ook over een gebrekkige mensenkennis – lees Crijnen over de ‘affaire-Bär’ – en hij is een flapuit (bij Pauw & Witteman over seksueel misbruik: ‘Wir haben es nicht gewusst’). Crijnen loopt alle conflicten en incidenten nog eens na: zijn omstreden benoeming in Rotterdam, zijn vriendschap met hardliner Gijsen, het mislukte pausbezoek van 1985, de moeizame relatie met de Acht Mei Beweging enz. enz. Met een andere leider aan het roer was het wellicht nog erger geweest, aldus Crijnen. Simonis zelf zal onder dat magere oordeel vermoedelijk niet lijden. Zijn adagium luidt: “De wil van de Heilige Vader is de wil van Onze Lieve Heer.” (Volzin 2015, nummer 01, Jan van Hooydonk)

Ton Crijnen, Kardinaal Ad Simonis. Kerkleider in de branding, Valkhof Pers, 591 blz., €39,50

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda