FacebookTwitterLinkedIn
dinsdag, 03 February 2015 16:09

Jan Bor en Errit Petersma: De verbeelding van het denken

Het indrukwekkende boek De verbeelding van het denken van Jan Bor en Errit Petersma uit 1995 krijgt met deze herziene uitgave terecht hernieuwde aandacht. Westerse en oosterse filosofie evenveel gewicht geven in een geschiedenis van de filosofie is een hele opgave, maar de korte en overzichtelijke bespreking van de talrijke denkers en stromingen zorgt voor een handzaam overzicht. Met de herziening is het werk nog uitgebreider geworden: vrouwelijke, Afrikaanse en 21ste-eeuwse denkers zijn toegevoegd. Tegelijkertijd is de inhoud door de beknopte bespreking vaak erg kort door de bocht, inhoudsdicht en moeilijk te volgen voor leken. Dit werk is geen inleiding in de filosofie, maar wel een standaardwerk. Een naslagwerk maar ook een bewijs van de toegevoegde waarde van het verbeeldende denken. Zoals Connie Palmen in haar inleiding zegt: “Pas als we vertellen wie we zijn en waar we vandaan komen, raken we van het dierlijke verwijderd en worden we meer dan lichaam alleen.” Door heel het boek heen blijkt dat deze zoektocht universeel is, de mens heeft filosofie nodig om grip te krijgen op de werkelijkheid. Dat maakt het laatste hoofdstuk over de 21ste eeuw ook zo interessant. De crisis van de universiteit (het bezwijken van de filosofie onder de druk van bezuiniging en commercialisering) is geen reden om die universele zoektocht te staken. Sterker nog: “De globale stromen van geld, krediet, informatie, fossiele brandstoffen, bacillen, wapens en migranten vragen om een filosofie waarin de eindigheid van de aarde, en niet de mens, centraal staat.” Wat dat betreft zal het deel over de 21ste eeuw in de volgende uitgave van dit prachtwerk waarschijnlijk omvangrijker zijn dan alles wat ervoor geschreven is. (Volzin 2015, nummer 01, Chris van Wieren)

Jan Bor & Errit Petersma, De verbeelding van het denken. Geschiedenis van de westerse & oosterse filosofie, Atlas Contact, 725 blz., € 65, -

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda