FacebookTwitterLinkedIn
maandag, 29 December 2014 15:14

Jeroen Jeroense & Theo Overduin: Nieuw heilig

 

Het heilige laat zich vinden in het leven van alledag, zo laten Jeroen Jeroense en Theo Overduin zien.
Wat ervaren mensen in deze tijd van secularisatie nog als heilig? In hun oldtimer gaan Jeroen Jeroense en Theo Overduin op pad om dit te verkennen. Ze bezoeken zeventien inspirerende mensen uit verschillende sectoren van de maatschappij. Op Dries van Agt na, die op geheel eigen wijze voor het slotverhaal tekent, behoren de deelnemers niet tot de overbekende Nederlanders of Belgen. De interviews hebben in in veel gevallen iets verrassends .
Lang niet alle gesprekspartners zijn religieus. Toch zijn ze niet los van het heilige, zo blijkt als ze vertellen over heilige momenten in hun leven. Hoogtepunt is de opmerking van de Vlaamse Hilde Kieboom. Vol scepsis gaat ze als zestienjarig meisje naar Rome. Daar wordt ze echter ‘van haar paard gebliksemd’ als ze jongeren ontmoet die zich engageren met de Sant’Egidio-gemeenschap. Nu is ze in Antwerpen ‘de barones van de armen’. Een van de opvallendste verhalen is dat van Oane Visser. Hij analyseert vanuit het ISS te Den Haag het fenomeen land grabbing (landjepik). Maar ook vertelt hij over de uitvaart van zijn verongelukte broer. Voordat ze zijn broer de kerk binnendragen, is hij bijna misselijk van de zenuwen. Maar als de deur openzwaait wordt hij overweldigd door een gevoel van stilte en rust.

Niet alleen bij Kieboom en Visser heeft het heilige te maken met inzet voor gerechtigheid. Dat klinkt ook sterk door in het verhaal van Jos de Blok, die met zijn stichting Buurtzorg Nederland een ware revolutie heeft veroorzaakt in de sterk gebureaucratiseerde wijkzorg. Zeer volhardend is het verzet van Shirin Musa, oprichtster van Femmes For Freedom, tegen wat genoemd wordt ‘huwelijkse gevangenschap’. Met name door haar inzet wordt deze vorm van machtsmisbruik als eerste in Nederland als een strafbaar feit erkend.
Minder boeiend dan de persoonlijke verhalen zijn de fragmenten waarin de auteurs hun deelnemers een aantal kaarten voorleggen. Daarop staan oude en nieuwe heiligen. Het is voorspelbaar dat Nelson Mandela, Moeder Theresa en Martin Luther King vaak voorbijkomen. Ook is het aantal van zeventien verhalen aan de forse kant. Er hadden wel een paar geschrapt kunnen worden.

Soms is het lastig het heilige te onderscheiden van dingen die mensen gewoon belangrijk of bijzonder vinden. Journaliste Elma Drayer geeft een zetje in de goede richting als ze opmerkt dat “heilig duidt op het geheim van het bestaan”. Ook is van belang wat theoloog Peter Nissen in het voorwoord schrijft: “Niets is heilig uit zichzelf en niets is heilig voor iedereen. Iets wordt heilig omdat mensen er die betekenis aan toekennen.” En als de lezer na alle verhalen de draad toch wat is kwijtgeraakt, dan knopen de auteurs zelf ook in het slothoofdstuk ‘Dichter bij het heilige?’ wat touwtjes aan elkaar.
De vraag die blijft hangen is of het heilige ons vooral van buitenaf raakt en beroert, of dat het meer iets is dat zomaar even oplicht in onze werkelijkheid. Misschien zijn dat wel twee kanten van dezelfde medaille. Dit mooie boek laat zien waar kerk en theologie de komende tijd werk van kunnen maken: van speuren naar het heilige in het leven van alledag. (Volzin 2014, nummer 12, Jan Offringa)

Jeroen Jeroense & Theo Overduin, Nieuw heilig. Over hedendaagse inspiratie, Skandalon, 248 blz., € 18,95.

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda