FacebookTwitterLinkedIn
maandag, 15 December 2014 09:45

Jacques De Visscher: Leszek Kolakowski. De onrust van onze eeuw

Denkers over vrijheid, veiligheid en secularisatie zijn vaak stellig en consistent. Zo niet de Pool Leszek Kolakowski. Hij vond alles dubbelzinnig en zag weinig vrolijks in de wereld. Een ondogmatisch denken typeert zijn opvattingen, die veelal uitgaan van nie wiadamo, ‘dat is niet geweten’. Voor Polen was Kolakowski (1927-2009), de held en vrijdenker van meerdere generaties. Aanvankelijk had hij sympathie voor het marxisme, maar in de loop van de jaren zeventig veranderde hij van mening en werd hij kritischer over de uitwerking van vrijheid. Kolakowski maakte buiten Polen faam door zijn deconstructie van het marxisme, waardoor hij een veelgevraagde gast bij universiteiten en zelfs het Vaticaan werd. Deze bundel behandelt de belangrijkste elementen van zijn denken. Grote filosofische onderwerpen ging hij niet uit de weg. Hij schreef over de zoektocht naar God, de metafysica als basis van de filosofie, vrijheid als zegen of vloek en de universaliteit van waarden. Ook schreef hij korte essays, traktaten en sprookjes. Zijn denken is niet verbonden met een ideologie of religie, daarom is het moeilijk om Kolakowski te plaatsen. Zelf noemde hij zich eens een conservatieve liberale socialist, wat bewijst dat hij zich vooral liet leiden door zijn eigen geest in zijn zoektocht naar waarheid. Want waarheid zocht hij, daarom bleef hij spelen met religie en het Absolute. Met zekerheid zeggen dat God bestaat kon hij niet, maar hij bleef koppig alle bestaansvragen stellen. Kolakowski blijft zo op onzekere grond zoekend naar het ‘mysterie van het Eeuwige’, een houding die ook gelovigen niet misstaat. Dat is wat hem boeiend maakt, zijn reflecties gaan over alles waar het religieuze ook over gaat. Niet door waarheid te poneren, maar door haar te zoeken. (Volzin 2014, nummer 11, Chris van Wieren)

Jacques De Visscher, Alicja Gescinska, Guido Vanheeswijck (red.), Leszek Kolakowski. De onrust van onze eeuw, Klement, Pelckmans, 260 blz., € 24,95

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda